Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Terveyden edistämisen keskus - etusivukuva

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus on perustettu rehtorin 15.11.2002 tekemällä päätöksellä. Tutkimuskeskus on Jyväskylän yliopistoon kuuluva yksikkö, joka toimii liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuskeskuksessa toimii päätoimisia tutkijoita, minkä lisäksi  terveystieteiden laitoksen terveyskasvatuksen opetushenkilökunta tekee tutkimusta yhteistyössä tutkimuskeskusten tutkijoiden kanssa. Tutkimuskeskuksen tarkoituksena on tuottaa terveyden ja liikunnan edistämisen tietopohjaa, arviointimenetelmiä ja toimintamalleja.

Tutkimuksemme on
  • yhteiskunta- ja kasvatustieteellisesti orientoitunutta
  • kansainvälisesti korkeatasoista.
  • käyttöarvoltaan merkittävää terveyden edistämistoiminnan laadun ja käytäntöjen kehittämisessä.
Kuulumme kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivisiin toimijoihin tutkimuksemme painopistealueilla, jotka ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, terveysosaaminen ja -ohjaus, terveystieto-oppiaine ja siihen liittyvä opettajankoulutus sekä toimintaympäristölähtöinen terveyden edistäminen.

 

Toimintamme on

  • Eettisesti kestävää
  • Toisia kunnioittavaa ja yhteistyössä rakentuvaa
  • Avointa ja moniarvoista

Julkaisusatoa

Yhteystiedot
yhteystiedot.jpg - Viveca


Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Terveystieteiden laitos
PL 35 (L)
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 A