Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.3.2011 Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenteen ja yleiset toimenpiteet. Tutkijakoulu perustettiin 1.8.2011 alkaen.

In English

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu ja tohtoriohjelmat:

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenteen ja yleisten toimenpiteiden mukaisesti Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien tohtorikoulutus toteutetaan.

Jokaisessa tiedekunnassa on tiedekunnan tohtorikoulu. Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua johtaa varadekaani Keijo Häkkinen.

Käytännön tohtorikoulutus toteutetaan tohtoriohjelmissa. Jokainen jatko-opiskelija kuuluu 1.8.2011 alkaen tieteenalaryhmien tohtoriohjelmien ja Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kautta Jyväskylän yliopiston tutkijakouluun.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat:

  • Liikuntabiologian tohtoriohjelma, johtaja professori Keijo Häkkinen
  • Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma, johtajat professori Pilvikki Heikinaro-Johansson ja professori Hannu Itkonen
  • Terveystieteiden tohtoriohjelma, johtaja professori Taina Rantanen

Liikuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen vaatimuksissa sovelletaan Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenteita ja yleisiä toimintaperiaatteita.

Jatkokoulutus liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii dekaanin nimittämä jatkokoulutustyöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää tiedekunnan jatkokoulutustoimintaa sekä laatia ohjeita ja suosituksia jatkokoulutuksen parantamiseksi.

Tutkinnot

Liikuntatieteiden tai terveystieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja suorittamalla joko liikuntatieteiden (LitL) tai terveystieteiden lisensiaatin (TtL) tutkinto tai liikuntatieteiden (LitT) tai terveystieteiden (TtT) tohtorin tutkinto. Liikuntatieteisiin ja vastaavasti terveystieteisiin luettavissa pääaineissa filosofian tohtorin (FT) tutkinnon suorittaminen tulee kyseeseen silloin, kun opiskelija on suorittanut jatkotutkintoon oikeuttavan perustutkinnon jossain muussa tiedekunnassa ja muulla tieteenalalla kuin liikuntatieteissä tai terveystieteissä.