Opiskelu liikuntatieteellisessä

Liikuntafysiologia

2012

Heikkinen Tuomo

Effects of caffeine drinks on endurance performance, fluid balance and subjective feelings

Hämäläinen Kaisa

Rasva-aineenvaihdunta levossa ja kuormituksessa liikunnallisesti eroavilla identtisillä kaksosilla

Ilvonen Arto

Harjoittelun vaikutus palautumiseen maksimaalisesta hapenottokyvyn testistä ja palautumisen yhteys harjoitusvasteeseen

Jurvelin Heidi

Peruskoulutuskauden fyysinen kuormittavuus varusmiespalveluksen aikana

Kalema Roudi

Quadriceps and hamstring muscle EMG activity during a football match

Karjalainen Pasi

Heart rate recovery after maximal and submaximal exercise

Palacios Samper Natalia

Effect of odd-impact exercise on bone mass and physical performance in postmenopausal women

Strandman Soile

Kiihtyvyysantureiden vertailu fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa alakouluikäisillä

Tenhumäki Merja

Associations of physical activity and circulating 25-OH vitamin D level with muscle mass and strength in females - a cross-sectional stydy spanning three generations

Wennman Heini

Habitual physical activity and heart rate variability in 12-year old children

Takaisin ylös

2011

Aalto Paula

Liikunta-aktiivisuuden yhteys autonomisen hermoston toimintaan lukioikäisillä nuorilla

Huovinen Heikki

Effects of gradual weight reduction on body composition, hormone concentrations, acid-base balance and power performance in male athletics

Kaikkonen Mira

Rasvaisen ruokavalion ja kestävyysharjoittelun vaikutukset angiogeneesin säätelyproteiineihin hiiren raajalihaksessa

Khalilpour Armaghan

Gene Expressions of SREBP-2, PRAP, MYH7 and Blood Lipid Changes included by Stretch-Shortening Cycle Exercise

Laine Tanja

Voima- ja kestävyysharjoituksen vaikutus angiogenesiin- ja mitokondrioiden biogeneesiin

Mutanen Niina

Hypoxic ventilatory chemosensitivity, and ceberal and muscle deoxygenation responses to exercise in acute hypoxia before and after a 2-month climbing expedition on Mt. Everest

Pesola Arto

Inactivity is an independent health risk: objectively measured muscle activity and inactivity during normal daily life of ordinary people

Romppainen Tuomas

Marssin jälkeisen aktiivivisen ja passiivisen palautumisen vaikutus sykevaihtelu muuttujiin ja veren laktaattiin

Siltakorpi Annukka

Recovery from actue stress induced by competition and exercise in cross-country skiers

Stenholm Johanna

Immune system adaptations during competition period in female cross-country skiers

Takaisin ylös


2010

Del Ama Espinosa, Gurutze

Effecs of an eccentric training programme on hamstring strain injuries in women football players (2010)

Kocay, Sheila
Circulating endogenous steroid hormones, physical performance, body composition, and health outcomes in men (2010)

Matintupa, Olle

Yhdiistetyn aerobisen- ja lihasvoimaharjoittelun vaikutukset metabolisiin riskitekijöihin huonokuntoisilla naisilla ja miehillä (2010)

Mertikas, Georgios
Protein levels of brain-derived neurotrophic factor in the hippocampus of low/high aerobic capacity rats (2010)

Pullinen, Katri
Cardiorespiratory and local tissue oxygenation responses to incremental exercise in type 1 diabetic patients and healthy controls  (2010)

Soudunsaari, Aki
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä – asiakasyritysten näkökulma  (2010)

Syväoja, Heidi

Effects of exercise intensity on recovery of the autonomic nervous system immediately after exercise and during sleep, and subjective and objective sleep quality (2010)

Turkki, Rebekka

Associations between physical activity, muscle strenght, body mass index and cartilage quality among postmenopausal women with mild knee osteoarthritis (2010)

Vasco, Fachada

Intramyocellular topography of lipid droplets and OXPAT in obesity and type II diabetes (2010)

Vierimaa, Jukka

Jään ulkopuolisen mailatekniikkaharjoittelun vaikutus joukkueen pelisuoritukseen (2010)

Zeh, Henry

Effect of Variable Resistance versus Resistance Exercise on Acute Hormonal Responses in Young Men (2010)

Takaisin ylös

2009

Long, Min

Utilization of an ice vest and its effects on core body temperature in wheelchair rugby players during a simulated game situation (2009)

Sun, Yi

Comparisons of glucose uptake in myocardium and gastrocnemius muscle between high capacity runners (HCRs) and low capacity runners (LCRs) (2009)

Tao, Yuan

Relation of submaximal concentric exercise to muscle fiber composition and substrate utilization in type 2 diabetic, obese and healthy men (2009)

Takaisin ylös

2008

Kivistö, Riikka

Energy expenditure and substrate utilization during eccentric exercise in obese and diabetes (2008)


Lemmelä, Jarno

Voimaharjoittelun vaikutus lihassolujakaumaan, seerumin testosteronitasoon ja myogeniinin lähetti-RNA:han ikäätyvillä miehillä (2008)

Leskinen, Tuija

Inactivity contributes to body fat in twin pairs with 30-year discordance in leisure-time physical activity habits (2008)

Lisko, Inna
Heraproteiinin vaikutus myostatiinin ja solusykliä säätelevien geenien ilmentymiseen sekä näiden yhteys androgeeneihin voimaharjoituksen yhteydessä ikääntyneillä miehillä (2008)

Ngaajieh, Derick
Muscle fiber type and body fat (2008)

Nordström, Riikka

Voiman ja kestävyyden merkitys nuorilla uimareilla (2008)

Nurminen, Enni-Maria

Vähäproteiinnisen kasvisravinnon vaikutus happo-emästasapainoon, hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihduntaan sekä niiden säätelyyn osallistuviin hormoneihin levossa ja submaksimaalisessa kestävyyssuorituksessa (2008)

Palenius, Sari
Tanssiurheilun harjoittelumuotojen ja kilpailunomaisen suorituksen kuormittavuus sekä tanssiurheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia (2008)

Somppi, Jani

Kestävyysharjoittelun vaikutus hapetusstressiin ja tulehdukseen tyypin 1 diabetesta sairastavilla miehillä (2008)

Suominen, Tuuli
Voima-nopeusharjoittelun vaikutus 40-85-vuotiaidel pikajuoksijoiden sääriluun mineraalimäärään, -tiheyteen ja geometrisiin ominaisuuksiin (2008)

Teivainen, Mika

Nykyaikaisten jääkiekkoharjoitteiden kuormittavuus 18-20 -vuotiailla SM-tason jääkiekkoilijoilla (2008)

Vaara, Jani
60 tunnin valvomisen vaikutus sydämen autonomisen säätelyn dynamiikkaan (2008)

Väisänen Peetra

Women's soccer - Strain and Recobery as determined by Heart Rate and Heart Rate Variability (2008)

Takaisin ylös

2007

Heinonen, Ilkka

Myocardial blood flow and adenosine A2a receptors in endurance athletes and untrained men (2007)

Kaukonen, Miatuulia

Liikunnan ja estrogeenilisän vaikutukset kantaluun mineraalitiheyteen postmenopausaalisilla naisilla (2007)

Merikari, Jaakko

Aerobinen kunto 50-vuotiailla miehillä ja naisilla (2007)

Myllymäki, Tero

Heart Rate Variability -based Recovery during Sleep Compared to Movement Analysis, Subjective Ratings and Cortisol Awakening Responses (2007)

Sarkkinen, Pasi

Nopean painonpudotuksen vaikutukset kehon koostumukseen sekä neste- ja hormonitasapainoon kansallisen huipputason painijoilla (2007)

Takaisin ylös

2006

Leikas, Anne

Plasman aminohappopitoisuuksien muutokset nautittaessa suun kautta glutamiinia ja arginiinia levon ja voimaharjoittelun yhtyedessä (2006)

Nivukoski, Juha

 

Etenemisnopeudet ja sykkeet eritasoisilla suunnistajilla käyttäen  satelliittipaikannusta (2006)

Nuorala, Semi

Seerumin hormonipitoisuudet ja akuutit hormonivasteet maksimivoimaharjoittelussa (2006)

Raitanen, Riikka

Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin käytön vaikutus fyysiseen suorituskykyyn ja keskittymiskykyyn miehillä (2006)

Vallittu, Elina

Valmentajan käsitys huippu-urheilijan syömiskäyttäytymisestä, painonhallinnasta ja terveyden seurannasta (2006)


Takaisin ylös

 

2005

Rauttola, Ari Pekka

Kahden kuormitusmallin vertailu arvioitaessa maksimaalista hapenottokykyä (2005)

Seppänen, Mikko

Nopeuden ja keston vaikutukset tasavauhtisten juoksuharjoitusten kuormittavuuteen (2005)

Vähälummukka, Mika
Melatoniinin vaikutus hormonipitoisuuksiin ja suorituskykyyn voimaharjoittelun yhteydessä (2005)

Wikström, Miia
Kahden vuoden liikuntaintervention vaikuttavuus työikäisten koettuun työkykyyn (2005)

Takaisin ylös

2004

Forsman, Hannele

Voimaharjoitteluun yhdistetyn ravitsemuohjauksen fysiologisia vaikutuksia keski-ikäisillä miehillä (2004)

Hulmi, Juha

Voimaharjoitusta edeltävän herakaseinaattiyhdistelmän vaikutus seerumin hormoneihin ja energia-aineenvaihduntaan  (2004)

Järveläinen, Henriikka

Keski-ikäisten miesten ja naisten maksimaalisen hapenottokyvyn kehitys puolen vuoden aikana (2004)

Kiviaho, Leena
Fyysinen aktiivisuus ja metabolinen oireyhtymä 55-74-vuotiailla miehillä ja naisilla (2004)

Karinkanta, Jari
Varusmiespalveluksen vaikutus Urheilukoulussa palvelevien hiihtäjien fyysisiin ominaisuuksiin sekä endokrinologisiin ja hematologisiin muuttujiin (2004)

Linnakylä, Katja
Ortostaattinen sykevaihtelu, mieliala ja hormonipitoisuudet uimareilla eri harjoituskausilla (2004)

Sillanpää, Elina
Voimaharjoitteluun yhdstetyn ravitsemusohjauksen vaikutus ikääntyvien naisten kehon koostumukseen ja voimantuottoon (2004)

Silvennoinen, Mika
Tyypin I diabeteksen ja kestävyysharjoittelun vaikutukset energiametaboliaan liittyvien geenien ilmenemiseen hiirten raajalihaksissa (2004)

Sukanen, Piia
Erilaisten tehoharjoitusten akuutti vaikutus sykevaihteluun kestävyysurheilijoilla (2004)

Takaisin ylös

2003

Kamsula, Jonne

Maksimaalisen hapenottokyvyn yhteys selkäydinvamman tasoon, kronologiseen ikään ja vamma-aikaan paraplegikoilla (2003)

Leppänen, Piritta

Raajalihaksen kestävyyskuormituksen aikainen imunestevirtaus kestävyysurheilijoilla ja harjoittelemattomilla henkilöillä (2003)

Lindholm, Vendla
Lateraalisen voimanvälityksen vaikutus rotan voimanvälitysketjun proteiineihin (2003)

Lyyski, Taija
Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutukset aerobiseen suorituskykyyn ja voimantuottokykyyn nivelreumaa sairastavilla ja terveillä keski-ikäisillä naisilla (2003)

Savonen, Kai
Plasman glutamiinipitoisuus ja sykevaihtelu lyhyellä kuormittavalla harjoittelujaksolla kestävyysurheilijoilla (2003)

Pulkkinen, Aki
Uusien sykkeeseen perustuvien hapenkulutuksen arviointimentelmien tarkkuus (2003)

Tiikkaja, Jukka
Aerobinen, anaerobinen ja neuromuskulaarinen suorituskyky sekä sykevaihtelu pelikauden aikana jääkiekkoilijoilla (2003)

Touvras, Anna-Maria
Effects of endurance training on skeletal muscle morphology and angiogenesis in streptozotocin-induced diabetic mice (2003)

Takaisin ylös

2002

Andersson, Petri

Akuuttihypoksiharjoittelun vaikutukset akklimatisaatioon sekä suorituskykyyn hypoksiakuormituksessa (2002)

Kiviniemi, Antti

Sydämen autonomisen säätelyn muutokset kestävyysurheilijoilla (2002)

Kähkönen, Jonne

Ternimaitovalmisteen vaikutuksia veren IGF-1:n ja IgG:n sekä syljen IgA:n pitoisuuksiin kahden viikon harjoittelujaksolla kestävyys- ja teholajien urheilijoilla (2002)

Markkanen, Pekka
Energian- ja voimantuoton palautuminen koripallo-ottelun aikana (2002)
Martinmäki, Kaisu
Sydämen parasympaattisen säätelyn arvioiminen sykevaihtelun avulla - autonomisen hermoston salpaustutkimus (2002)
Nevanlinna, Jaakko
Pienpeliharjoitteiden fysiologinen kuormittavuus jalkapallossa (2002)
Ojala, Katriina
Osteoporoosin ehkäisyyn tähtäävän aerobic-ohjelman vaikutukset alaraajojen luustoon, lihasten voimantuottoon ja kestävyyskuntoon postmenopausaalisilla naisilla (2002)

Päivinen, Marja
Dynaamiset keuhkotoiminnat kilpauimareilla maalla ja vedessä sekä maksimaalisen uintikuormituksen yhteydessä (2002)

Saarinen, Jarna
Akillesjänteen ja luustolihaksen glukoosin käyttö fyysisen rasituksen aikana positroniemissiotomografialla mitattuna (2002)

Vehviläinen, Niina
Ternimaitovalmisteen vaikutus veren aminohappopitoisuuksiin levon ja voimaharjoituksen yhteydessä (2002)

Takaisin ylös

2001

Ahtiainen, Juha

Akuutti hormonaalinen ja neuromuskulaarinen vaste maksimi- ja pakkotoistokuormituksessa (2001)

Erola, Vesa

Voimaharjoittelun akuutit ja pitkäaikaiset neuromuskulaariset ja kardiovaskulaariset vasteet keski-ikäisillä ja ikääntyneillä miehillä (2001)

Hokka, Jukka

Fyysisen harjoittelun osa-alueet ja niiden harjoittamisen problematiikka salibandyssa (2001)

Järvinen, Petri

Kevyen ja kovan sivelyhieronnan vaikutus imunestevirtaukseen pohkeen lihaksessa ja iholla (2001)

Laaksonen, Marko

Maratonjuoksun vaikutukset sydänlihaksen verenvirtaukseen, pumppaustehokkuuteen ja mahdolliseen sydänlihasvaurioon kestävyysurheilijoilla (2001)

Mikkola, Jussi

Kunto-ominaisuuksien yhteys sprinttihiihtosuoritukseen (2001)

Mäkelä, Ilkka
Jalkapallon pienpelien fysiologinen kuormittavuus (2001)

Nykänen, Tarja
Proteiiniaineenvaihdunta ja sen tutkiminen isotooppi-infuusio -menetelmällä (2001)

Paatero, Tea
Miesvoimaurheilijoiden terveys ja suorituskykyprofiili pitkällä aikavälillä (2001)

Romu Susanna
Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutukset hermo-lihasjärjestelmän sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyyn (2001)

Salonen, Eija
Yhdistetyn kestävyys- ja nopeusvoimaharjoittelun vaikutukset kestävyyssuorituskykyyn sekä voima- ja nopeusominaisuuksiin kestävyysurheilijoilla (2001)

Takaisin ylös

2000

Erola, Larissa

Voimaharjoittelun akuutit ja pitkäaikaiset hormonaaliset ja neuromuskulaariset vasteet nuorilla ja vanhoilla naisilla (2000)

Kivelä, Riikka

Lihassolurakenteen ja entsyymiaktiivisuuksien yhteydet isomteriseen voimantuottoon, maksimijuoksunopeuteen ja juoksun taloudellisuuteen (2000)

Silander, Janne

Pelitehokkuus huipputason koripallossa (2000)

Talkkari, Jani
Alppi- ja freestylehiihtäjien fyysisten ominaisuuksien muutokset vuoden seurannan aikana (2000)

Tiensuu, Tero
Urheilujuoman nauttimisen vaikutus plasmatilavuuteen, hemoglobiinikonsentraatioon ja hematokriittiin hiihtokilpailun jälkeen (2000)

Tikka, Tommi
Suomalaisen 16-20-vuotiaan maajoukkuejääkiekkoilijan fyysinen profiili vuosina 1997-2000. (2000)

Virtanen, Juha
Viimeistelyharjoittelun kuormittavuuden mittaaminen seerumin hormonipitoisuuksien ja ortostaattisen kokeen avulla suomalaisilla huippupainijoilla (2000)

Takaisin ylös

1999

Hynynen, Esa
Voidaanko maksimaalista sauvakävelytestiä käyttää maastohiihdon harjoitusintensiteettien määrittämisessä (1999)

Ikäheimonen, Jari
The Differentiation of L6 Muscle Cell Line Induces Changes on Trafficking of Vesicular Stomatitis Virus Glycoprotein (1999)

Mustonen, Kim ja Puolakka, Jari
Trinatriumfosfaattitankkauksen vaikutuksia mieskestävyysurheilijoiden kestävyyssuorituskykyyn (1999)

Takaisin ylös

1998

Aatsalo-Sallinen, Johanna
Maksimaalisen ja submaksimaalisen kuormittamisen vaikutukset lihassolujen entsyymitasoihin seerumissa eri ikäisillä naisilla (1998)

Haanpää, Suvi
Aerobisen harjoittelun vaikutus verenpaineeseen keski-ikäisillä miehillä (1998)

Heiskanen, Jarmo
Supistusfrekvenssin vaikutus albumiinin poistumisnopeuteen luurankolihaksesta kuormituksen aikana (1998)

Kalliokoski, Kari
Normobaarisessa hypoksiassa asumisen ja normoksiassa harjoittelun vaikutukset sykkeisiin ja sykevaihteluihin ortostaattisessa testissä ja submaksimaalisessa kuormituksessa: Syke- ja sykevaihtelumuutosten yhteys maksimaalisen hapenottokyvyn muutoksiin (1998)

Lehtonen, Mika
Dehydraation vaikutus albumiinin poistumisnopeuteen luurankolihaksesta kuormituksen aikana  (1998)

Melkko, Jussi
Naisten jääkiekon joukkuepelianalyysi (1998)

Peltola, Heli

Akuutin hypoksian vaikutus energia-aineenvaihduntaan ja autonomisen hermoston toimintaan levossa (1998)

Rantanen, Eeva
Liikunnan ja estrogeenilisän vaikutukset tyyppi 1 kollageenin muodostumista ja hajoamista kuvaaviin merkkiaineisiin postmenopausaalisilla naisilla (1998)

Vikeväinen, Janne
Sydämen sykevaihtelun palautuminen maksimaalisen, pitkäkestoisen kestävyyssuorituksen jälkeen ja sykevaihtelu muutosten yhteys hormonaaliseen palautumiseen (1998)

Takaisin ylös