Liikuntatieteellinen tiedekunta

Tiedekunta

Liikuntatieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa yliopistotasoinen liikuntatieteiden koulutusyksikkö. Tiedekunnassa on edustettuna myös terveystieteiden koulutusala, jonka oppiaineista fysioterapiaa, gerontologiaa ja kansanterveyttä sekä terveyskasvatusta ei voi opiskella pääaineena muualla kuin Jyväskylän yliopistossa.

Perustutkintoa suorittavia opiskelijoita tiedekunnassa on yli 1200 ja jatko-opiskelijoita noin 140. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain noin 120 liikuntatieteiden ja noin 60 terveystieteiden maisteria.

Hallinnon muodostavat tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Tiedekunnassa on noin 200 henkilöä opetus-, tutkimus-  ja hallintotehtävissä sekä tutkimusta avustavissa tehtävissä.

Tiedekunnan palvelukeskus sijaitsee Liikunta (L)- rakennuksessa ja sen tehtäviin kuuluu

    • hoitaa tiedekunnan henkilöstöasiat - valintapäätökset, työsopimukset, loma-asiat, työsopimuksen ym. henkilöstöasioihin liittyvä tehtävät - laitoksilta tulevien esitysten mukaisesti.
    • hoitaa tiedekunnan palvelukeskuksen ja laitosten taloushallinnon yhteistyössä laitosjohdon kanssa
    • hoitaa tiedekunnan palvelukeskuksen ja laitosten täydentävän rahoituksen hankkeiden taloushallinnon yhteistyössä projektien johtajien ja projekteissa toimivien kanssa
    • hoitaa tiedekunnan opintohallintoon liittyvät tehtävät yhteistyössä laitosten amanuenssien kanssa
    • hoitaa laitosten yleishallintotehtäviä

Liikuntatieteellinen tiedekunta toimii kolmessa toimipisteessä:

Liikunta-rakennuksessa (L) on tiedekunnan palvelukeskuksen opinto-, henkilöstö-, matkapalvelut sekä talouspalvelut (osittain). Liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteet (entinen liikuntakasvatuksen laitos)  toimii kokonaisuudessaan talossa. Osa terveystieteiden opetus- ja tutkimushenkilöstöstä ja Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen henkilöstö. 

Vivecassa (Viv) toimvat liikuntabiologian laitoksen opetus- ja tutkimushenkilöstö ja  Neuromuscular Research Center. Liikuntabiologian opintoasioista vastaava amanuenssi sekä talousasioita hoitava osastosihteeri työskentelevät myös Vivecassa.  Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijat ja opettajat ovat myös sijoittuneet rakennukseen.

Tutkimuslaboratorioon (LL) Hippokselle on sijottunut osa terveystieteiden ja liikuntabiologian opetus- ja tutkimushenkilökunnasta sekä palvelukeskuksen talousasioita hoitava projektisihteeri. Rakennuksessa on myös tiedekunnan laboratoriotilat sekä tekninen osasto.