Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan organisaatiorakenne uudistui 1.1.2017

1.1.2017 alkaen liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on siirrytty laitoksettomaan organisaatiomalliin. Liikuntakasvatuksen laitos, liikuntabiologian laitos ja terveystieteiden laitos ovat lakanneet olemasta, mutta laitosten päätoiminnat kuten koulutus ja tutkimus jatkuvat entiseen tapaan seuraavissa tieteenalaryhmissä:

  • Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä
  • Liikuntabiologian tieteenalaryhmä
  • Terveystieteiden tieteenalaryhmä

Samaan aikaan astui voimaan yliopiston palvelurakenneuudistus, jonka johdosta suurin osa tiedekunnan hallintohenkilökuntaa (talous-, henkilöstö- ja opintoasiat) siirtyi organisatorisesti yliopistopalveluihin. Käytännössä palvelut tiedekunnalle ovat säilyneet pitkälti ennallaan, ja esimerkiksi koko opintoasioiden henkilökunta jatkaa entisissä tehtävissään entisissä työpisteissään.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: