Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan organisaatiorakenne uudistuu 1.1.2017

1.1.2017 alkaen liikuntatieteellisessä tiedekunnassa siirrytään laitoksettomaan organisaatiomalliin. Liikuntakasvatuksen laitos, liikuntabiologian laitos ja terveystieteiden laitos lakkaavat olemasta, mutta laitosten päätoiminnat kuten koulutus ja tutkimus jatkuvat entiseen tapaan seuraavissa tieteenalaryhmissä:

  • Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä
  • Liikuntabiologian tieteenalaryhmä
  • Terveystieteiden tieteenalaryhmä

Samaan aikaan astuu voimaan yliopiston palvelurakenneuudistus, jonka johdosta suurin osa tiedekunnan hallintohenkilökuntaa (talous-, henkilöstö- ja opintoasiat) siirtyy organisatorisesti yliopistopalveluihin. Käytännössä palvelut tiedekunnalle säilyvät pitkälti ennallaan, ja esimerkiksi koko opintoasioiden henkilökunta jatkaa entisissä tehtävissään entisissä työpisteissään.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: