Liikuntatieteellinen tiedekunta

Profilointihankkeet liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Profilointihankkeet liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkimusta vahvistaa v. 2016-2020 saatu Suomen Akatemian rahoittama profilointiala liikunta-aktiivisuus elämänkulussa. Lisäksi liikuntatieteellinen tiedekunta on päätoimijana yhdessä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa vuosille 2017-2021 saadussa Suomen Akatemian rahoittamassa profilointialassa monitieteinen aivotutkimus.

Liikunta-aktiivisuus elämänkulussa -profilointihankkeen osa-alueet ovat:

1)      Liikunta ja kansanterveys

2)      Fyysinen suoritus- ja toimintakyky

3)      Liikunnan ja terveyden yhteydet

4)      Hermolihasjärjestelmän toiminta ja harjoitteluadaptaatio

5)      Motorinen oppiminen ja käyttäytymisen muutos

Hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluvat professorit Keijo Häkkinen, Taina Rantanen, Urho Kujala, Ari Heinonen, Janne Avela ja lehtori Timo Jaakkola.

Monitieteisen aivotutkimuksen keskeiset osa-alueet ovat:

1) aivojen kehitys yksilön elämänkaaren aikana

2) aivojen plastisuuteen kohdistuvien endogeenisten ja ympäristövaikutusten mekanismit

3) itsesäätely ja aivoissa tapahtuvat kehitysmuutokset

4) fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja aivojen muovautuminen ihmisen elämänkulun aikana

Monitieteisessä aivotutkimuksessa keskeisimmät toimijat liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ovat: profilointialan varajohtaja professori Taija Juutinen, professorit Sarianna Sipilä, Taina Rantanen, Urho Kujala ja yliopistotutkija Ina Tarkka osa-alueessa 4 ja professori Heikki Kainulainen (osa-alue 2) ja tutkimusjohtaja Katja Kokko (osa-alue 3).

kuuluu seuraaviin kategorioihin: