Liikuntatieteellinen tiedekunta

Tutkimusta terveydestä ja hyvinvoinnista

Liikuntatieteellisellä tiedekunnalla on päävastuu liikuntatieteellisen tutkimuksen harjoittamisesta Suomessa. Myös terveystieteellisen tutkimustoiminnan kehittämisessä tiedekunnalla on merkittävä asema.

tutkimus.jpg

Tiedekunnan ainelaitoksilla ja niiden yhteyteen perustetuissa tutkimuskeskuksissa tutkitaan laaja-alaisesti ihmisen koko elämänkulkua. Tavoitteena on terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen.

Tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueita ovat:

  • liikuntakulttuurin ja liikuntakasvatuksen tutkimus
  • ihmisen vanheneminen - erityisesti toimintakyvyn muutokset ikääntyessä
  • hermo-lihastoiminnan mekanismit ja adaptoituminen liikunnan yhteydessä
  • terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen tutkimus


Muita keskeisiä tutkimusalueita ovat:

  • liikuntapsykologia, erityisliikunta ja tanssi
  • liikunnan yhteiskunnallinen merkitys sekä liikunnan ja urheilun suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmä
  • liikunta terveyden edistämisessä, sairauksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
  • fysioterapiamenetelmät ja niiden arviointi
  • lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi sekä koulun terveystieto


Lisätietoa tutkimuksista:

Tutka-tutkimusrekisteri
Liikuntakasvatuksen laitos
Liikuntabiologian laitos
Terveystieteiden laitos

Neuromuscular Research Center
Gerontologian Tutkimuskeskus
Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
Motor Behaviour Research Unit