Liikuntatieteellinen tiedekunta

Move! -loppuraportti

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move! -fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Move-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Move! -hankkeen internet-sivut löytyvät osoitteesta: http://www.edu.fi/move

Move! loppuraportissa esitellään fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä kaikkine vaiheineen.

Move loppuraporttiin pääset alla olevasta linkistä:

Move! loppuraportti

Linda Nikulan kandidaatintutkielmassa on analysoitu Move! mittausosioiden suoritustekniikoita ja niihin liittyviä erilaisia riskejä. Kandidaatin tutkielmaan pääset alla olevasta linkistä:

Move! - Fyysisen toimintakykymittariston suoritustekniikat