Student Life

Student Life - Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija, mietityttääkö sinua hyvinvointisi?

Pohditko, mistä voisit hakea tukea tai oppia taitoja oman opiskelukykysi ylläpitämiseksi?

Onko Student Lifen hyvinvointitoiminta sinulle jo tuttua? Oletko kuullut Hyviksistä, Opiskelijan kompassista,

Opiskelun taitokartasta, Opiskelijoiden päihdeohjelmasta tai Esteettömyys suosituksista?

Tiedätkö, että sinulla on myös mahdollisuus hakea apua oman yliopistosi psykologian, erityispedagogiikan,

terveyden edistämisen ja ohjauksen asiantuntijoilta?

 

SL hyvinvointitoiminta


Mitä hyvinvointitoiminta on?

 • Student Lifen hyvinvointitoiminnassa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, opintoja ja työelämätaitoja
 • Lähtökohtana on ennaltaehkäisevä toimintatapa, jossa tukea tarjotaan helposti saatavilla ja monipuolisilla toimintamuodoilla
 • Opiskelijoita rohkaistaan hakemaan apua jo varhaisessa vaiheessa

  Toimintamallin osa-alueet:

  Ajankohtaista 

   

  Opiskelijoiden kokemuksia

  Tutkimus

  • Toimintamallin toimivuutta tutkitaan osana kehittämistyötä. Täältä löydät kootusti lisätietoa toteutetuista ja meneillään olevista tutkimuksista.

  Esityksiä

  • Toimintamallia on esitelty useissa tilaisuuksissa. Täältä löydät niistä muutamia.

  SLpalkki

  Lisätietoja
  • Hyvinvointitoimintaa koskevat tiedustelut: hyvinvointisuunnittelija Hanna Laitinen
  • Opiskelijan kompassia koskevat tiedustelut: projektitutkija Panajiota Räsänen

  Amica Veritas

  Laatuauditointi 2015

  Laatulogo

  "Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

  Jyväskylän yliopiston auditointi 2015