Student Life

Keskusteluihin perustuva hyvinvointityöpaja

Oletko kiinnostunut itsesi kehittämisestä? Haluatko oppia omaa hyvinvointiasi tukevia elämäntaitoja?

 

Tule mukaan jakamaan kokemuksia ja oppimaan hyödyllisiä elämäntaitoja! 

Ilmoittautumiset 5.11.2018 mennessä.

Ilmoittaudu tästä


OK:n Hyvinvointityöpaja

 

Opiskelijan Kompassi- ohjelma tarjoaa hyvinvointityöpajan opiskelijoille

Työpajaan sisältyy 11 viikon ajanjaksolla viisi ryhmätapaamista sekä itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi-verkkoympäristössä. Lisäksi tarjoamme kaksi yksilöllistä tapaamista ohjaajan kanssa työskentelyn alussa ja lopussa.

Hyvinvointityöpaja sopii opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään omia resursseja ja voimavarojaan henkiseen hyvinvointiin. Tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden yleistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Työpaja on mahtava mahdollisuus tutustua ja harjoitella useita psykologisia ja emotionaalisia taitoja, jotka ovat tarpeellisia niin henkilökohtaisessa kasvussa, sosiaalisten suhteiden rakentamisessa kuin opintojen ja työn kokemisessa merkityksellisinä. Lisäksi työpaja tarjoaa keinoja rakentaa itselle uuden mallin toimia haastavissa tilanteissa.

Työpaja perustuu Hyväksymis-ja omistautumisterapian periaatteisiin, joissa hyödynnetään arvo-, hyväksyntä- ja tietoisuusprosesseja. Tavoitteena on vahvistaa mielen joustavuutta ja resilienssiä elämänhaasteista selviytymiseen.

Ryhmätyöskentely mahdollistaa keskustelun muiden kanssa teemoista, kuten:

  • Arvot ja arvojen mukainen elämä
  • Omien tavoitteiden ja prioriteettien tarkastelu/havainnointi
  • Tietoisen läsnäolon merkitys arkielämässä
  • Epävarmuuden sietokyky haastavissa tilanteissa
  • Ajatusten ja tunteiden vaikutus omaan toimintaan
  • Itsestä huolehtiminen ja palautuminen

Mitä työpaja sisältää? (6-8 osallistujaa/ryhmä)

Jokainen ryhmätapaaminen kestää 1,5 tuntia, sisältäen keskusteluja pareittain sekä koko ryhmässä, interaktiivisia harjoituksia, kotitehtäviä ja muuta materiaalia. Jokainen osallistuja työskentelee omien henkilökohtaisten tavoitteiden parissa ryhmätapaamisten välillä Opiskelijan Kompassi -verkko-ohjelman avulla.

Ryhmätapaamisten lisäksi jokainen osallistuja tapaa ohjaajan yksilöllisesti. Ensimmäisen tapaamisen tarkoitus on tarjota lisätietoa työpajasta, kartoittaa osallistujan yksilöllisiä tarpeita ja asettaa tavoitteita työskentelylle. Yksilöllisessä tapaamisessa osallistujalla ja ohjaajalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Ryhmätapaamisten loputtua osallistuja ja ohjaaja tapaavat uudestaan. Tällä tapaamisella on mahdollisuus keskustella osallistujan kokemuksista ja yksilöllisestä edistymisestä. 

Olet tervetullut osallistumaan, jos:

  • Olet Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija
  • Pystyt sitoutumaan ryhmätyöskentelyyn Marraskuu 2018- Tammikuu 2019 välillä

Aikataulu

Viikko 45: 5.-9.11.              Yksilöllinen tapaaminen ohjaajan kanssa

Viikko 46: 13.11.                1. Ryhmätapaaminen Klo 16.30-18:00, paikka: RUU B102 EMMA

Viikko 48: 26.-30.11.          2. Ryhmätapaaminen*

Viikko 50: 10.-14.12.          3. Ryhmätapaaminen*

JOULULOMA

Viikko 2: 7.-11.1.                4. Ryhmätapaaminen*

Viikko 4: 21.-25.1.              5. Ryhmätapaaminen*

Viikko 5: 28.1.-1.2.             Yksilöllinen tapaaminen ohjaajan kanssa

Tapaamisten välillä itsenäistä työskentelyä Opiskelijan Kompassi -verkko-ohjelman avulla.

*Tapaamista sovitaan yhteisesti ryhmässä.Kouluttajat ja ohjaajat

Työpajasta ja työpajan ohjaajien koulutuksesta vastaavat projektitutkija Panajiota Räsänen, professori Raimo Lappalainen ja hyvinvointisuunnittelija Hanna Laitinen. Työpajan ohjaajina toimivat psykologian laitoksen maisterivaiheen opiskelijat, Minni Muhonen ja Kaisa Pesonen.

Ota yhteyttä:

Lisätietoa työpajasta: opiskelijankompassi@jyu.fi

Ohjelman koordinaattori: Panajiota Räsänen, projektitutkija, Psykologian Laitos,

s-posti: panajiota.rasanen@jyu.fi, puh: 040 805 4518

 

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja