Student Life

Hyvis-toimintamalli

Tervetuloa Hyvis-toimintamallin sivuille!

Hyvis-tunnus.jpg

Mitä Hyvis-toiminta on?

Hyvis-toimintamalli auttaa opiskelijoita pitämään huolta opiskelukyvystään ja hyvinvoinnistaan koko opintopolun ajan. Hyvis-toiminta on muodoltaan ennaltaehkäisevää, jossa opiskelijoita rohkaistaan hakemaan apua ennakoivasti.

Hyvis-toimintamallin tavoitteena on

 • luoda matalan kynnyksen ohjausmalli, jossa opiskelijaa tuetaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa ajankohtaisin tiedoin ja varhaisessa vaiheessa
 • tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja tehdä sitä tukevat tukimuodot saumattomiksi ja näkyviksi

  Mistä Hyvis-toimintamalli koostuu?

  Mitä Hyvis-toimintamallissa on tehty?

  ”On ollut positiivinen yllätys huomata, että opiskelijat tuntuvat kokevan, että Hyviksistä on apua. Usein riittää, että opiskelijoille tarjotaan heidän tarpeistaan lähtevää tietoa, ollaan läsnä ja kuunnellaan.”
  ”Teemme yhteistyötä henkilökunnan kanssa, erityisesti hopsaajien kanssa"

  Student Life Hyvis-toimintamallin testaus ja pilotointi toteutettiin vuosina 2011-2013 viidellä pilottilaitoksella yhdeksän hyviksen voimin (opettajankoulutuslaitos, kielten laitos, kemian laitos, tietojenkäsittelytieteiden laitos ja tietotekniikan laitos). Tämän jälkeen syksystä 2013 alkaen Hyvis-toiminta laajennettiin koskemaan kaikkia ainelaitoksia.

  Pilotin aikana vuosina 2011-2013:

  • Muotoiltiin Hyviksen tehtävänkuvaus
  • Laadittiin Hyvis-toimintaan liittyvät käytännönohjeet
  • Suunniteltiin ja toteutettiin Hyvisten koulutus- ja tukipaketti
  • Tuotettiin Hyvisten käyttöön laaja materiaalipaketti
  • Luotiin laaja opiskelijoiden hyvinvointia tukeva ohjausverkosto
  • Suunniteltiin ja toteutettiin opiskelijoiden opiskelukykyä edistävä kurssi

  Toimintamallin laajentaminen syksystä 2013 alkaen:

  "Oli ihanaa, kun joku vain kuunteli, eikä tuominnut lainkaan"

  "Minusta tuntui, että asioistani oikeasti välitetään"

  Nykyinen rehtorimme Matti Manninen linjasi yhdeksi Student Life -toimintamallin tavoitteeksi vuodelle 2013, että Hyvis-toimintamalli laajennetaan Jyväskylän yliopiston jokaiselle ainelaitokselle. Sen lisäksi syksystä 2014 alkaen Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa ja Kokkolan Chydenius Instituutissa on toiminut myös oma hyvis. 

  Koulutuksen laatutavoitteisiin on kirjattu seuraavat opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät tavoitteet:

  • jokaisella ainelaitoksella on vähintään yksi Hyvis
  • 100% aloittavista perustutkinto-opiskelijoista suorittaa HYVY001-kurssi

    

   Tulevaa

   • Syksystä 2015 alkaen Hyvis-toimintaa pilotoidaan kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille kasvatustieteiden-, liikuntatieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnassa ja kauppakorkeakoulussa. Tätä kutsutaan nimellä Goodie operating model. Tämä tarkoittaa kansainvälisten opiskelijoiden tukitarpeiden kartoitusta yliopistossamme, jonka pohjalta luodaan välineitä heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Tästä saat lisätietoa täältä!
   • Keväällä 2016 koulutetaan uusia Hyviksiä
   • Syksyllä 2014 pilotoitiin HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky verkkokurssia Chydenius Instituutissa ja syksyllä 2016 HYVY002-verkkokurssia on tavoitteena tarjota maisteriohjelmien suoravalituille opiskelijoille Jyväskylän yliopistossa.
   • Opiskelijan Kompassi on myös tarjolla ohjatusti oman hyvinvointivalmentajan tuella kahdesti vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella. Hyvinvointiohjelmaan hakemisesta ilmoitetaan yliopistomme ja Student Lifen verkkosivuilla sekä Student Lifen facebook-sivustolla.

   Tutkimus

   Lainaukset hyvisten haastatteluista 2012 ja opiskelijoiden palautteista 2014

   SLpalkki