Student Life

Jyväversitas 2017

 (kuva: JY Petteri Kivimäki) 

In English  

Jyväversitas  -  yhteistyöprojekteilla uutta kehitystä sujuvaan opiskeluun

Vuoden 2017 Jyväversitas-projektit

Jyväversitas on yhteistyömuoto, jolla haetaan uusia aloitteita opiskelun tukemiseen, innostamiseen ja sujuvoittamiseen Jyväskylän yliopistossa. Idean esitti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta vuonna 2015 ottaen oppia ja koppia Oulun ja Turun yliopistojen Universitas-mallista. Räätälöimme mallia jyväskyläläisittäin Student Life -kehittämisen hengessä, ja siksi myös nimesimme sen uudelleen. Vuonna 2016 opiskelijat toteuttivat kolme projektia yhteistyössä yliopiston laitosten kanssa. Vuonna 2017 käynnistyi neljä uutta projektia.

Student Life -kehittämisen fokuksessa opiskelijoiden tarpeet

Mikä voisi olla toisin tai paremmin? Mikä auttaisi tai innostaisi sinua, opiskelutovereitasi ja muita opiskelijoita opiskelussaan? Jyväversitas-projekteilla haluamme saada esille kehittämiskohteita, jotka nousevat opiskelijoilta itseltään ja jotka opiskelijat itse kokevat merkityksellisiksi opiskelunsa tukemisen kannalta.

Yhteistyössä henkilöstön kanssa

On tärkeää saada projekteille opetus- ja ohjaushenkilöstön tuki ja asiantuntemus. Siksi projektit tulisi toteuttaa opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyönä. Näin varmistetaan yhteisten tavoitteiden toteutuminen ja se, että projekteissa toimivat opiskelijat saavat riittävää tukea. Henkilökunnan kokemus varmistaa myös tekemään toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Ajatus on, että projekteilla luodaan, ei pelkästään uutta, vaan myös ajassa kestäviä toimintoja. Myös Student Life -kehittäjät sekä JYYn asiantuntijat tukevat projektiryhmiä työssään.

Millaisia projekteja haluamme

Projektien tulee sopia seuraaviin lähtökohtiin:

 • Projekti on opiskelijan tai opiskelijaryhmän sekä ainakin yhden laitoksen tai muun yksikön yhteistyössä toteuttama (henkilöstön asiantuntijatuki).
 • Projektin tulee edistää tai kehittää opiskelun olosuhteita.
 • Projektin aihe liittyy mielellään johonkin meneillään olevista Student Life -kehittämisprojekteista tai täydentää niitä.
 • Tulosten tulee palvella laajaa opiskelijaryhmää ja olla siirrettävissä myös muiden alojen opiskelijoiden käyttöön.
 • Tuloksena syntyy jotain pitkäkestoista. 
 • Toteuttajana voi olla mono- tai monitietenen ryhmä. 
 • Projekti voi olla osa opintoja tai niistä erillään.
 • Projekti toteutetaan kyseisen vuoden aikana.

Poisrajatut vaihtoehdot

Mitä, kuka, miten jne?

Kysymyksiä ja vastauksia projektien toteutuksesta löydät tältä sivulta.

 • yksittäiset tapahtumat
 • opintomatkat
 • oppiainespesifit, ei siirrettävissä olevat aiheet
 • opetusmateriaalit ja opintosisällöt.

Vuoden 2017 erityisteemat

Kaikki projektiaiheet ovat tervetulleita, mutta tänä vuonna toivomme projektiehdotuksia erityisesti kahdesta meitä lähellä olevasta aiheesta. Ne ovat

 • opiskelijoiden osallisuuden tukeminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen tai vähentäminen
 • osaamistietoisuuden ja osaamisen tunnistamisen kehittäminen, erityisesti ePortfolio-työskentelyn kehittäminen.

Opiskelijan kokema osallisuus opiskelijayhteisöön vaikuttaa monella tapaa, jopa ratkaisevasti opiskeluun; opiskelussa alkuun pääsemiseen, opiskelun sujumiseen ja etenemiseen, ja opiskelumotivaatioon. Osallisuus vaikuttaa myös opiskelijan identiteetin ja ammatillisen kasvun kehittymiseen. Aihe on todella merkittävä ja syväjuurinen, ja koemme, että toiminnallinen yhteistyö on paras tapa lähteä etsimään asiaan ratkaisuja. Lisätietoa aiheesta löydät yksinäisyystutkimus-sivuillamme.

Osaamisen ja sen kehittymisen tiedostaminen, tunnistaminen ja kuvaaminen on tärkeä taito. Portfolio on työväline, jolla opiskelija pääsee työstämään ja kuvaamaan opintojensa aikana ja muun toiminnan yhteydessä hankkimaansa osaamista. Jyväskylän yliopistossa on käytössä yliopiston opiskelijoille kehitetty ePortfolio-väline. Sen avulla hän voi myös tehdä itselleen näyteportfolioita vaikkapa tukemaan työnhakuaan. Haluamme lisätä portfoliotyöskentelyn taitoja ja edistää ePortfolion käyttöä ja välineen käytettävyyden kehittämistä.

Henkilökunta - komppaa ja ilmoittaudu mukaan

Projektikehittämisestä kiinnostuneet laitokset ja yksiköt, olkaa hyvät, ilmaiskaa kiinnostuksenne - sillä voi olla ratkaiseva merkitys.

 • Tekevä asenne on tärkeä signaali
  Tieto mielen myötätuulesta helpottaa projektiin syttymistä. Se kertoo opiskelijoillenne, että yksikkönne on kiinnostunut  tukemaan onnistunutta  opiskelua ja että näette opiskelijat osana yhteisöänne. 
 • Alkuun lähtöä kannattaa avittaa
  Kynnystä voi höylätä. Projekti lähtee liikkeelle opiskelijoista; heidän ideoinnistaan ja uskalluksesta nykäistä henkilöstöä hihasta.
 • Haaste möröstä hallittavaksi
  Projektirima on nostettu tarkoituksella sen verran korkealle, että jotain merkittävää saataisiin aikaan. Etenkin 10-15 000 euron kokoinen projekti voi aiheuttaa opiskelijaryhmälle rimakauhua. Laitoksen tai yksikön budjettiperspektiivissä se taas on pähkinöitä. Jotta päästään tekovaiheeseen, tenhon ja innon vastapainoksi tarvitaan konkareiden realismia ja tukea.

Olemme kiinnostuneita - tulemme mukaan!

 • Kielikeskus | yhdyshenkilö: pedagoginen johtaja, yliopistonopettaja Juha Jalkanen
  "Kielikeskus toimii mielellään yhteistyökumppanina opintojen eri vaiheisiin liittyvissä hankkeissa. Hankkeet voivat tukea esimerkiksi opintojen sujuvuutta, työelämässä tarvittavan osaamisen kehittymistä tai kansainvälistymistä. Odotamme uusia, ennakkoluulottomia toimintaideoita."

 • Kirjasto | yhdyshenkilöt: Informaatikot Nina Kivinen ja Johanna Kinnunen
  Ole hyvä, ota yhteyttä!

Vuonna 2016 mukana olivat:

 • Kirjasto | yhdyshenkilöt: Informaatikot Nina Kivinen ja Tiia Puputti

  "Kirjasto toimii mielellään hankeyhteistyökumppanina monenlaisissa, kaikkiin opiskelun vaiheisiin liittyvissä hankkeissa. Näitä voisivat olla mm. opinnäytteen valmistumista tukeva tiedonhaun ohjaus, joko etä- tai kontaktiopetuksena, oppimistilojen suunnittelu ja tutkimuksen julkaisupalvelut. Työstä itsesi näköinen hankeidea ja pyydä yliopiston kirjasto mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan!"

 • Kielten laitos | yhdyshenkilö: professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä
  "Kielten laitoksen henkilöstö on valmiina tsemppaamaan, sparraamaan, tukemaan ja kannustamaan omiaan kohti uusia innostavia haasteita. Ottakaahan opiskelijat koppia tästä hienosta tilaisuudesta, niin saadaan kehittämistyö oikein kunnolla lentoon. Odottelen yhteydenottojanne."

Ilmoittaudu mukaan: studentlife(at) jyu.fi
Tässä vaiheessa et sitoudu vielä mihinkään, sen päätätte itse myöhemmin.
Kaikki riippuu siitä, kuinka hyviä ja toteuttamiskelpoisia aiheita onnistumme pulpauttamaan esille.

Projektien rahoitus, haku ja valinta

Vuoden 2018 projektihaku avataan myöhemmin - seuraa tilannetta!

Katso ohjeita ja vinkkejä sivuillamme

 

Lykkyä matkaan  -  kysy lisää meiltä!

 • Student Life -suunnittelija Tapio Anttonen, JY Strateginen kehittäminen
 • Koulutuspoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil ja Sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa, JYY
 • Strategiajohtaja Kari Pitkänen, JY Strateginen kehittäminen
 • Toiminnanjohtaja Mari Kröger, JYY

 

Ylpeästi yhteistyössä:                                   

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja