Student Life

Jyväversitas 2016 -opiskelijaprojektit

 

Mistä on kysymys?

Jyväskylän yliopiston Student Life -kehittäjät ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta aloittivat vuoden 2016 alussa uuden toiminnon, jolla haetaan opiskelijalähtöistä kehittämistä opiskelun tukeen. Kutsuimme opiskelijat ja henkilökunnan mukaan kehittämistyöhön yhteisprojekteilla resurssoimalla kolmea projektia vuoden 2016 aikana, kutakin 15.000€ tai 10.000€ apurahalla.

Jyväversitas on uusi yhteistyömuoto, jolla haetaan opiskelijoilta uusia käytännön ideoita opiskelun tukemiseen, innostamiseen ja sujuvoittamiseen Jyväskylän yliopistossa. Aloitteen teki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ottaen oppia ja koppia Oulun ja Turun yliopistojen Universitas-mallista. Räätälöimme mallia jyväskyläläisittäin Student Life -kehittämisen hengessä.

Fokuksessa opiskelijoiden tarpeet

Student Life -kehitys toteuttaa kehittämishankkeita, jotka edistävät akateemista opiskelua tai auttavat opiskelijan kasvua työssään. Jyväversitas-projekteilla haluamme saada esille erityisesti sellaisia opiskelijatarpeita, jotka nousevat opiskelijoilta itseltään, ja jotka opiskelijat itse kokevat merkityksellisiksi opiskelunsa sujumisen kannalta. Jyväversitas-projektit myös toteutetaan pääosin opiskelijatyönä laitoskumppanien tukemana vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vuoden 2016 projektit

Jyväversitas-projektituen hakukierros yllätti positiivisesti - hakemuksia tuli ennakoitua runsaammin ja niistä paistoi innostus kehittämistyöhön. Kahdeksasta projekti-ideasta valitsimme kolme, jotka toteutettiin vuoden 2016 aikana:

Projekti: Hyvinvoiva minä -verkkosivusto

 • Idea: Tiedottava ja aktivoiva, interaktiivinen verkkosivusto, aiheina liikunta, ravitsemus ja uni.
 • Tärkeä ja laajalle kohderyhmälle suunnattu teema
 • Toteuttajat: Elisa Luomaranta ja Tiina Böös
 • Kumppanilaitokset: Yliopistoliikunta, Terveystieteiden laitos
 • Muut yhteistyökumppanit: YTHS
 • Projektituki 15.000€

Tutustu projektiin:

* Projektihakemuksen ja sen liitteiden julkaisuluvasta kiitokset projektille.

Projekti:  Hommat haltuun!

 • Idea: Kolmiosainen vertaisryhmätoimintojen malli tukemaan opiskelua, opinnäytetyön tekoa ja osaamisen tunnistamista.
 • laaja ja monipuolinen projekti, joka pitää sisällään ryhmäopiskelun tuen, gradu-tuen sekä osaamisen tunnistamisen osiot
 • Toteuttajat: Marjo-Leea Alapuranen, Elsa Lallukka, Jenni Mäkelä ja Virpi Tarvainen
 • Kumppanilaitos: Kielten laitos
 • Yhteistyökumppanit: Jyväskylän yliopiston kirjasto, Kortepohjan ylioppilaskylä ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
 • Projektituki 15.000€.

Tutustu projektiin:

* Projektihakemuksen ja sen liitteiden julkaisuluvasta kiitokset projektille.


Projekti: Ryhmä­mentorointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella

 • Idea: Opiskelijavetoinen ryhmämentorointimalli alumnin avulla
 • Erittäin tärkeä työllistyvyyden, työelämäsuunnittelun ja työelämäverkostotietoisuuden vahvistamiseen suunnattu malli, jonka toimivuudesta on jo saatu hyviä kokemuksia muualla.
 • Toteuttajat: Minna Lapakko, Marianne Peltola ja Anna Mäkelä
 • Kumppanilaitos: Kielten laitos
 • Muut yhteistyökumppanit: Työelämäpalvelut
 • Projektituki 10.000€.

Tutustu projektiin:

Kysy lisää meiltä!

 • Student Life -suunnittelija Tapio Anttonen, JY Strateginen kehittäminen
 • Koulutuspoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil, JYY
 • Strategiajohtaja Kari Pitkänen, JY Strateginen kehittäminen
 • Toiminnanjohtaja Mari Kröger, JYY

 

Ylpeästi yhteistyössä:                                   

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Strategisen kehittämisen vastuualueelle.

Lisätietoja