Student Life

Yhteisö

Yliopisto on yhteisö, jonka sisällä on monenlaista toimintaa.

YhteisöwordleKuulu joukkoon!

Yhteisöön kuuluminen, sen toimintaan osallistuminen ja sen osaksi kasvaminen on tärkeä osa opiskelijaelämää. Jyväskylän yliopisto on laaja yhteisö, ja jokainen sen jäsen kuuluu ehkä huomaamattaankin moneen pienempään yhteisöön, joukkoon, ryhmään tai porukkaan.

Sosiaalisuus on tärkeää myös hyvinvoinnille ja jokainen löytää varmasti omat tapansa osallistua yhteisön toimintaan.Tällä sivulla esitellään joitakin yliopistoon liittyviä yhteisöjä ja annetaan vinkkejä siihen, miten voit halutessasi löytää oman joukkosi.

Tiedekunnat ja ainelaitokset

Jokainen tiedekunta on oma yhteisönsä ja ainelaitokset muodostavat pienempiä yhteisöjään. Osallistumalla oman laitoksesi toimintaan voit edistää niin itsesi kuin muiden joukkoon kuulumisen tunnetta! Esimerkkeinä yhteisistä tilaisuuksista ovat laitoskahvit ja kyselytunnit. Kysy lisää laitoksesi opettajatutoreilta, opiskelijatutoreilta tai vaikkapa ainejärjestöltäsi!

Opiskeluporukat

Tärkeä osa opiskelijahyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ovat toiset opiskelijat. Yhdessä opiskelemalla ja toimimalla esimerkiksi opinto- ja lukupiirien, projektien tai ryhmätöiden kautta, edistetään itsen sekä muiden oppimista ja luot sosiaalisia suhteita! Kun opinnot väsyttävät eikä opiskelukavereita tule tavattua, on matala kynnys jäädä kotiin, jolloin opinnot viivästyvät ja pahimmillaan jäävät kokonaan kesken. Opintopiirissä opiskelija ei huku ei-keneksikään, osaksi massaa, vaan niissä voit jakaa omat ajatuksesi vastavuoroisesti toisten ihmisten kanssa. Kaikki pääsevät osallistumaan ja olemaan aktiivisia toimijoita sekä kehittämään työelämässä tarpeellisia ryhmätyötaitoja ja luomaan kontakteja muihin ihmisiin!

 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Jokainen opiskelija on myös JYY:n jäsen. JYY huolehtii opiskelijan oikeuksista, mutta järjestää myös paljon kulttuuriin, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Lue lisää JYYn sivuilta!

“Osallistumista voi harjoitella, kokeile vaikka vapaaehtoisprojektia.”

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat samaa pääainetta opiskelevien yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on tukea sinua yliopistoon ja kaupunkiin tutustumisessa, valvoa opiskelijoiden etua ja järjestää kaikenlaista hauskaa yhteistoimintaa bileiden ja yhteismatkojen sekä yritystapaamisten muodossa. Ainejärjestötoiminta muodostaa siis tärkeän sillan paitsi eri vuosikurssien välille, se on myös väylä verkostoitua mahdollisten kollegojen ja työnantajien kanssa.

 

Tutor-toiminta

Opiskelijatutor eli pienryhmäohjaaja opastaa, ohjaa, auttaa ja tukee sinua uudessa opiskelijan elämänvaiheessa. Opiskelijatutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ovat käyneet Jyväskylän ylioppilaskunnan järjestämän tutor-koulutuksen. Heidän tehtävänään on perehdyttää sinut yliopistoon ja ohjata oikean tiedon äärelle. Löydä oma tutor-ryhmäsi ainelaitokseltasi!

 

Opiskelijalähettiläät / Student Life

Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettiläät jakavat tietoa opiskelusta ja opiskelijaelämästä omiin kokemuksiinsa peilaten. Näin he voivat auttaa sinua valitsemaan itsellesi sopivia opintokokonaisuuksia Jyväskylän yliopistossa! Lähettiläät vastaavat kysymyksiin kasvotusten erilaisissa tapahtumissa ja eri tietoverkossa.

 

Harrastusryhmät ja vapaa-aikatoiminta

“Kerää oma harrastusporukka. Tukea saat kaupungilta, JYY:ltä, yms.”

Opiskelijoille on tarjolla useita eri harrastusmahdollisuuksia muun muassa liikunnan, musiikin ja taiteen parissa. Ryhmät ovat myös loistava mahdollisuus tutustua toisiin opiskelijoihin eri aloilta, kohottaa me-henkeä ja tietysti omaa hyvinvointia. JYYn sivulta löydät tietoa eri harrastejärjestöistä (http://jyy.fi/jarjestolle/ainejarjestot-ja-harrastusryhmat/harrastusryhmat/) , edustajistoryhmistä (http://jyy.fi/jarjestolle/ainejarjestot-ja-harrastusryhmat/edustajistoryhmat/ ) ja Kortepohjan vapaa-aikatoiminnasta (http://www.kortepohja.fi/fi/asukkaille/kortepohjan-vapaa-aikatoimikunta-kvat/). Tämän lisäksi Jyväskylän kaupunki tarjoaa monipuolisia liikunta- ja kultturipalveluita.

Jyväskylässä on jopa poikkeuksellisen vilkas ja monipuolinen järjestöjen kirjo. Mahdollisuutesi osallistua ja vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan kautta ovat erinomaiset. Vapaaehtoisena tulet mukaan omasta tahdostasi, sellaisiin tehtäviin, jotka koet itsellesi tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa, mutta voit oppia taitoja, tavata uusia ihmisiä ja saada onnistumisen kokemuksia sekä hyvää mieltä toimiessasi yksilön, yhteisön tai asian puolesta.

Kiinnostuitko?  Kannattaa tutustua vähintään näihin - erilaista tekemistä ja pieniä projekteja riittää, ja sinut otetaan tervetulleena mukaan:

 • KYTKE-hanke
  Jyväskylän kolme korkeakoulua JY, JAMK ja HUMAK rakentavat yhteisessä KYTKE -hankkeessaan toimintoja korkeakouluopiskelijoiden ja alueen järjestöjen välille. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kartuttaa työllistymistaitojaan järjestötoiminnassa opintoja virkistämään. kytke.humak.fi
 • Kansalaistoiminnan keskus Matara
  Aktiivinen ja monipuolinen monenlaisen kansalaistoiminnan keskus, jota ihastellaan muallakin Suomessa www.matara.fi
 • Vapari
  Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan keskus www.jyvaskyla.fi/vapari/palvelujavapaaehtoiselle
 • Monikulttuurikeskus Gloria
  Helppo hyppy monikulttuuriseen toimintaan ja iloisten ihmisten pariin www.monikulttuurikeskus-gloria.fi.
“Lähde rohkeasti mukaan tapahtumiin, outoihinkin. Löydä uutta.”

 

 

SLpalkki