Student Life

KYTKE Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

Tämän ESR-hankkeen tavoitteena on korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä. Hanke pyrkii myös luomaan pysyviä toimintamuotoja Keski-Suomen korkeakoulujen ja yhdistysten välillä.

 

KYTKE -hanke on saatettu onnistuneesti päätökseen.

Olimme mukana suunnittelemassa, käynnistämässä ja toteuttamassa yhteistyöhanketta, jolla kehitettiin korkeakouluopiskelijoiden ja lähialueen vapaaehtoistyön toimijoiden välistä yhteyttä ja toimintamuotoja.

Hankkeen aikana toteutettiin yli 40 projektia yli sadan korkeakouluopiskelijan voimin yhteistyössä alueen vapaaehtoisyhteisöjen kanssa. Samalla projekteissa opittiin tärkeitä työllistyvyyttä tukevia taitoja ja luotiin juurruttavia kontakteja alueelle. Perustettiinpa yksi yrityskin. Samalla opittiin tärkeitä asioita oppilaitosyhteistyön kehittämisestä ja siitä, kuinka korkea-asteen opiskelijat voivat osallistua ja toimia alueen vapaaehtoisjärjestöissä. Hanketta myös tutkittiin toiminnan aikana.

Lisätietoa:

kytke.humak.fi


Yhteistyössä

  • HUMAK Humanistinen Ammattikorkeakoulu (koordinaattori)
  • JAMK Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteen ja filosofian laitos sekä  strateginen kehittäminen (Student Life -kehitys)
  • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry.


Kysy lisää

Student Life -suunnittelija koordinaattori Tapio Anttonen, Strateginen kehittäminen

 

KYTKE (ESR) -hankkeen toteutusalueena on Jyväskylän seutu ja se toteutetaan 1.9.2015-30.6.2017.
Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoitteena 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja