Student Life

Nimi: Laitinen, Hanna

Nimike: Yliopistonopettaja

Sähköpostiosoite:

Puhelin: +358408054352

Lyhytnumero: 7057

Huone: Kärki6 Aa255.9

Postiosoite: Mattilanniemi 6

Organisaatio: Kasvatustieteiden ja psykologian tdk, psykologian laitos