Student Life

Student Life –apurahat maisteritutkielmiin 2018

Graduapuraha kuvitus

Kuva: Riikka Liikanen

in English

Huom!
Hakuaikaa jatkettu
su 10.6. klo 24 saakka

Jyväskylän yliopiston Student Life –kehittämisryhmä julistaa haettavaksi

Kolme 1500 euron apurahaa maisteritutkielmiin

opiskelijoille, jotka tekevät opinnäytetyönsä Jyväskylän yliopiston opiskelijoihin tai yliopistossa opiskeluun liittyvistä aiheista.

Student Life on Jyväskylän yliopiston toimintamalli, joka tukee opiskelijaa työssään ja kehittää opiskelun olosuhteita. Laitoksilla ja palveluyksiköissä tapahtuvan perustyön ja niissä tehtävän kehittämistyön lisäksi toimintoja kehitetään tutkimuslähtöisesti erilaisten hankkeiden muodossa osana Student Life –toimintaa.

Millaisiin aiheisiin?

Apurahat myönnetään sellaisten maisteritutkielmien tekemiseen, joiden aihe liittyy joko meneillään oleviin Student Life –kehittämisalueisiin tai muihin opiskelun tukeen liittyviin aiheisiin. Erityisesti on huomattava, että Student Life –toiminta ei varsinaisesti kohdistu opetuksen sisällölliseen tai pedagogiseen kehittämiseen.

Kenelle?

  • Student Life -graduapuraha on suunnattu erityisesti maisteritutkielmaansa suunnitteleville tai sitä aloittaville. Työsi tutkimusasettelu (tutkimusongelma ja menetelmät) tulee olla selvillä. Sinulla tulee olla myös nimetty ohjaaja.
  • Mikäli tutkimuksen aihe sopii läheisesti Student Life -kehittämisen tavoitteisiin, tuemme myös sellaisia jo pidemmälle edenneitä maisteritutkielmia, joissa aineisto on kerätty, mutta sen analysointia ei ole vielä tehty.
  • Lisätoiveena (tosin ei poissulkevana) on, että tutkielmissa hyödynnettäisiin olemassa olevia Student Life -kehitystyössä kerättyjä aineistoja.

Uusi käytäntö 2018 - haku keväällä ja syksyllä

Vuonna 2015 jaoimme kuusi, vuonna 2016 neljä ja vuonna 2017 kuusi 1500 euron apurahaa maisteritutkielmien tekoon. Niiden aiheet löydät Student Life -maisteritutkielmat -sivuiltamme.

Saadun kehittämispalautteen perusteella muutamme apurahahakua siten, että haku jaetaan kahteen kolmen apurahan osaan, kevään ja syksyn hakuun. Muutoksen tarkoituksena on tasapuolistaa apurahojen hakumahdollisuutta myös syksyllä gradunsa aloittavien osalta.

Huom!

myös Student Life -tutkimusapurahat nyt haettavissa. 

Aineistoja tarjolla käyttöön

Maisteritutkielmissa on mahdollista käyttää Student Life –kehittämishankkeiden yhteydessä kerättyjä aineistoja, jotka on kuvattu verkkosivulla (www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/sldata).Tämän lisäksi on mahdollista käyttää yliopistossa tuotettuja muita opiskelua ja opiskelijoita koskevia palauteaineistoja. Maisteritutkielma voi perustua myös muille aineistoille mukaan lukien opiskelijan itsensä keräämät aineistot.

Hae verkkolomakkeella viimeistään 10.6.2018 (hakuaikaa jatkettu)

Verkkolomakkeen löydät osoitteesta studentlifegraduapurahat-k2018

Hakemuksen liitteenä on oltava hakijan maisteritutkielman ohjaajan tai muun laitoksen opettajan puolto, josta käy ilmi, että suunniteltu tutkielma on aiheensa ja menetelmiensä puolesta hyväksyttävissä oppiaineen maisteritutkielmaksi.

Jos tutkielmassa aiotaan käyttää tarjolla olevia valmiita aineistoja, on suositeltavaa olla etukäteen yhteydessä alla mainittuihin lisätiedon antajiin, jotta aihe-ehdotus ei mene päällekkäin jonkin jo tekeillä olevan tutkimuksen kanssa.

Hakuaika

Hakemuksia otetaan vastaan sunnuntaihin 10.06.2018 kello 24:00 saakka.

Hakemusten käsittely

Student Life -ohjausryhmä valitsee rahoitettavat hakemukset. Päätös ilmoitetaan sähköpostitse henkilökohtaisesti sekä tällä sivulla.

Lisätietoja:

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja