Student Life

Student Life -tutkimusavustukset 2018

(photo: Tapio Anttonen)

Student Life on Jyväskylän yliopiston työtä, jolla autetaan opiskelijaa etenemään omassa opiskelussaan sekä kehitetään opiskelun olosuhteita. Tätä työtä tekevät laitokset ja yksiköt osana perustoimintojaan sekä Student Life -kehittämisryhmä laajan yhteistyöverkon avulla. Student Life -toimintaa on tarkoitus kehittää tutkimusperustaisesti ja tässä yhteydessä olemme keränneet aineistoja, jotka saattaisivat tutkimuskohteena kiinnostaa myös sinua.

 

Student Life -tutkimusavustukset 2018 jaettu

Student Life -ohjausryhmä myönsi neljä 15.000 euron avustusta tutkimukseen.

Opiskelua ja sen olosuhteita kehittävä tutkimus

Rahoituksella haluamme tukea ja käynnistää opiskelun tai sen olosuhteiden kehittämistä koskevaa tutkimusta. Tutkittavan aiheen tulee tukea läheisesti Student Life -työn tavoitteita; lisätä ymmärrystä opiskelun sujumiseen vaikuttavista tekijöistä tai kehittää opiskelijan toimijuutta, opiskelun olosuhteita tai opintojen etenemistä Jyväskylän yliopistossa. 

Saimme kymmenen hakemusta, joista ohjausryhmä valitsi huolellisen analyysin perusteella rahoitettavat työt. Valinnassaan ohjausryhmä kiinnitti erityistä huomioita aiheen osuvuuteen; sen tulee tukea opiskeluolosuhteiden kehittämistä  ja/tai opiskelijaa hänen työssään Jyväskylän yliopistossa.  Koska hakemuskärki oli tiukan tasainen, ohjausryhmä päätti poikkeuksellisesti rahoittaa neljä työtä haussa ilmoitetun kolmen sijasta.

 

Student Life –tutkimusavustuksen  (15.000€) 2018 saavat:

 • tohtoriopiskelija Francesca Brandolin, Psykologian laitos 
  “Enhancing the well-being and study satisfaction of international students at the University of Jyväskylä"
 • yliopistonopettaja Lotta Kokkonen, Kielikeskus
  ”Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden osallisuus ja kuulumisen kokemukset”
 • tohtoriopiskelija, suunnittelija Hanna Laitinen, Psykologian laitos
  ”Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden hyvinvointiohjaukseen (hyvis-ohjaus) hakeutumisen syyt ja tuen tarpeet sekä niiden yhteydet eri tekijöihin”
 • professori Anna Rönkä, Kasvatustieteiden laitos 
  ”StudentWellbeing – yliopisto-opiskelijoiden päivittäisen hyvinvoinnin ja stressaantuneisuu­den tekijät sekä opiskelijoiden stressin käsittelykeinot.”

Kiitämme kaikkia hakijoita!


Lisätietoja antavat

vararehtori Marja-Leena Laakso, strategiajohtaja Kari Pitkänen ja Student Life -suunnittelija Tapio Anttonen.

Linkki yhteystietohakuun.

 

Student Life -etusivulle

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja