Student Life

Tutkimus osana Student Life -kehittämistyötä

 

Jyväskylän yliopiston Student Life –toiminta auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan sekä kehittää opiskelun laatua ja olosuhteita. Kehittämistyö perustuu tutkimusperustaiseen toimintaan, jonka osana tuetaan aiheeseen liittyviä tutkimushankkeita sekä maisteritutkielmia. Pyrimme sisällyttämään tutkimuksellisen elementin kaikkiin kehittämisprojekteihimme.

Tutkimusteemat

Opiskelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastelemme tutkimuksen keinoin 31 eri aiheen kautta. Niistä 13 on tutkimusprojekteja ja 18 maisteritutkielmaa. Tarkastelun kohteena on mm. opiskelijan hyvinvointi, opintojen eteneminen, opintoihin integoituminen, työllistyvyys sekä vaikuttavuus.

(kuvaa klikkaamalla suuri kuva)

Student Life -tutkimusaineistoja

Keräämme kehittämistyömme osana data-aineistoja omaan käyttöömme sekä muiden tutkijoiden käyttöön.
Lisätietoa data-aineistoista löydät näiltä sivuilta.

Student Life -apurahat maisteritutkielmiin

Jyväskylän yliopisto jakaa vuosittain apurahoja maisteritutkielmiin, joiden aihe tukee Student Life -kehittämistyön tavoitteita kehittäen opiskeluolosuhteita tai opiskelijan työtä. Apurahoista päättää yliopiston rehtori, jolle esityksen tekee Student Life -kehittämisryhmä.

Vuoden 2015 apurahat

Student Life -ohjausryhmä jakoi kuusi 1500 euron apurahaa  seuraaville opiskelijoille:

 • Benjamin Kruid | education: "International Student Adjustment: Structures for Successful Integration"
 • Camilla Kurki | ohjausalan maisteriohjelma: "Yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä Hyvis–toimintamallin tarjoaman hyvinvointineuvonnan vaikutuksesta opintojen etenemiseen"
 • Olga Kushanova | Web Intelligence and Service Engineering: "Co-evolution of data and query clusters"
 • Emilia Kärkkäinen | yhteiskuntapolitiikka/Development and International Cooperation: "JYU:n kansainvälisistä maisteriohjelmista valmistuvien ulkomaisten opiskelijoiden työllistyvyyden edistäminen opintojen aikana"
 • Paula Tervo | kasvatustiede: "Aikuisopiskelijoiden opintojen etenemättömyys minäpystyvyyden näkökulmasta"
 • Soila Tulonen | kemia: "Kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana"

Vuoden 2016 apurahat

Student Life -ohjausryhmä jakoi neljä 1500 euron apurahaa seuraaville opiskelijoille:

 • Erno Tuovinen | tietojärjestelmätiede: "Visuaaliset komponentit emotionaalisen käytettävyyden apuna hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen suunnatuissa web-palveluissa"
 • Riikka Malinen | aikuiskasvatustiede: ” Yliopistosta työelämään - Monitieteinen työelämäprojekti yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen kartuttajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä opiskelijoiden ja yritysten näkökulmasta”
 • Sonja Betancourt | kemian opettajakoulutus: ”Vuorovaikutuksen merkitys kemian aineenopettajaharjoittelijoiden välillä opettajaidentiteettiä muodostettaessa”
 • Jae Jensen | educational leadership: ”How students at the University of Jyväskylä assess their own leadership skills and their importance”

Vuoden 2017 apurahat

Student Life -ohjausryhmä jakoi kuusi 1500 euron apurahaa seuraaville maisteritutkielmatöille:

 • Elisa Vilhunen | Opettajankoulutuslaitos: "Korkeakouluopiskelijoiden urasopeutuvuus ja ohjaustarpeet"
 • Karoliina Alanko ja Mari Halmesaari | Opettajankoulutuslaitos: "Maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia omista työelämävalmiuksistaan ja siirtymisestä työelämään"
 • Katja Saarinen | Kielten laitos: "Lähemmäs työelämää ryhmämentoroinnilla; Ryhmämentorointi Jyväskylän yliopistossa kielten laitoksella"
 • Kirsi Heiskanen | Tietojenkäsittelytieteiden laitos: "Multitasking oppimistilanteessa"
 • Krista Liikala ja Sanna Sivula | Kasvatustieteiden laitos: "Opiskelijoiden kokema stressi ja opiskelusta palautuminen"
 • Laura Haapamäki | Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: "Ainejärjestön puheenjohtajuusvuoden vaikutus esimiestehtäviin työllistymisen ja niissä menestymisen edistäjänä".

Vuoden 2018 apurahat

Student Life -ohjausryhmä jakoi kolme 1500 euron apurahaa seuraaville maisteritutkielmatöille:

 • Elise Kemppainen Yoong Tian | Department of Education: "Experiences of international students in cross-cultural adaptation at Jyväskylä university"

 • Johanna Lahtiola ja Anniina Muhonen | Opettajankoulutuslaitos: "Yliopisto-opiskelijoiden työelämävalmiudet ja urasuunnittelutaidot sekä näiden taitojen vahvistaminen korkeakoulujen ohjauksessa"

 • Matias Mäki-Kuutti | Kielten- ja viestintätieteiden laitos: "Student experiences and challenges in thesis writing"

Maisteritutkielmien kuvaukset löydät Student Life -maisteritutkielmat -sivuiltamme.

Student Life -toiminta-avustus tutkimukseen

Jyväskylän yliopisto jakaa vuosittain apurahoja tutkimuksiin, joiden aihe tukee Student Life -kehittämistyön tavoitteita kehittäen opiskeluolosuhteita tai opiskelijan työtä. Apurahoista päättää Student Life -ohjausryhmä.

Vuoden 2015 tutkimusavustus

 • Vuoden 2015 tutkimusapuraha (10.000€) myönnettiin Ville Isö-Möttösen ja Teija Palosen tutkimushankkeelle, jossa tutkitaan itsesäätelyn tuen toteuttamista ryhmämuotoisessa toiminnassa.

Vuoden 2016 tutkimusavustukset

Vuoden 2016 tutkimusavustukset (3 x 15.000€) myönnettiin seuraaville hakijoille:

 • Työryhmä Johanna Rantanen, Anne Mäkikangas, Raimo Vuorinen: "Seurantatutkimus Student Life toimintamallin vaikuttavuudesta"
 • Jaakko Pehkonen ja työryhmä: "Pääaineen vaihtaminen, opintomenestys ja myöhempi työmarkkina-asema"
 • Lotta Kokkonen: "Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen; Goodie –toiminnan kehittäminen".

Vuoden 2017 tutkimusavustukset

Vuoden 2017 tutkimusavustukset (4 x 15.000€) myönnettiin seuraaville hakijoille:

 • tohtoriopiskelija Ana Belen Gallego, Psykologian laitos
  “A Psychological Training Program for the students of the University of Jyväskylä for overcoming public speaking and performance anxiety "
 • yliopistotutkija Johanna Rantanen, Opettajankoulutuslaitos:
  ”Student Life toimintamallin kehittämistutkimus: Opiskelijoiden toimijuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen ryhmä-, vertais- ja verkko-ohjauksella”
 • tutkijatohtori Mette Ranta, Psykologian laitos:
  ”Yliopisto-opiskelijoiden koettu yksinäisyys: Myötätunto ratkaisuna”
 • yliopistotutkija Terhi Nokkala, Koulutuksen tutkimuslaitos ja yliopistonlehtori Johanna Kiili, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos:
  ”Tutkijan taidot ja tutkijana kasvaminen - vertaismentoroinnin pilottihanke ja tutkimus”.

Tutkimuskuvaukset löydät Student Life -tutkimukset -sivuiltamme.

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja