Student Life

Nuorison parasta tässä harrastetaan - myös tutkimalla

(photo: Tapio Anttonen)

Student Life on Jyväskylän yliopiston työtä, jolla autetaan opiskelijaa etenemään omassa opiskelussaan sekä kehitetään opiskelun olosuhteita. Tätä työtä tekevät laitokset ja yksiköt osana perustoimintojaan sekä Student Life -kehittämisryhmä laajan yhteistyöverkon avulla. Student Life -toimintaa on tarkoitus kehittää tutkimusperustaisesti ja tässä yhteydessä olemme keränneet aineistoja, jotka saattaisivat tutkimuskohteena kiinnostaa myös sinua.

 

Huom!
Hakuaikaa jatkettu
su 10.6. klo 24 saakka

Student Life -tutkimusapurahat 2018 jälleen haettavana

Student Life -ohjausryhmä julistaa haettavaksi kolme 15.000 euron apurahaa.

Opiskelua ja sen olosuhteita kehittävä tutkimus

Rahoituksella haluamme tukea ja käynnistää opiskelun tai sen olosuhteiden kehittämistä koskevaa tutkimusta. Tutkittavan aiheen tulee tukea läheisesti Student Life -työn tavoitteita; lisätä ymmärrystä opiskelun sujumiseen vaikuttavista tekijöistä tai kehittää opiskelijan toimijuutta, opiskelun olosuhteita tai opintojen etenemistä Jyväskylän yliopistossa.  Voit ehdottaa joko omaa aihetta tai kytkeä työsi Student Life -kehittämisteemoihin, joista löydät tietoa sivuiltamme.

Huomioithan kuitenkin, että tutkimuksen aihealueesta rajataan pois opetuksen sisällöllinen sekä pedagoginen kehittäminen.

Huom!

myös Student Life -graduapurahat haettavissa nyt.

Hakijat ja apurahat

Avustusta voi hakea koko Jyväskylän yliopiston henkilöstö; tutkijat, jatko-opiskelijat, opettajat kuin myös muu henkilöstö. Haettavana on kolme 15.000 euron avustusta, jotka maksetaan laitokselle.

Tutkimusaineistoja käyttöösi

Haluamme laajentaa tutkimuksellista yhteistyötä ja kutsua mukaan kaikkia opiskelun kehittämisestä kiinnostuneita, joko tarttumalla valmiisiin aineistoihin tai kenties liittämällä niihin oman tutkimuksellisen näkökulman. Käytettävissä oleva data-aineisto on kuvattu verkkosivuilla www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/sldata.

Rahoituksen tarkoitus ja käyttö

 • Tutkimusrahaa voidaan hakea tutkimukseen (esimerkiksi opetusvapaata varten) tai tutkimuksen tukeen (esimerkiksi tutkimusapulaisen palkkausta varten). Tutkimusraha maksetaan laitokselle, ei suoraan henkilölle.
 • Tutkimus voi perustua joko olemassa olevien Student Life -aineistojen hyödyntämiseen  tai se voi olla uusi avaus.
 • Hakijan tulee esittää hakemuksessaan oma arvionsa työn lopputuloksesta.
 • Työn etenemisestä raportoidaan Student Life -ohjausryhmälle erillisen ohjeen mukaan.
 • Tutkimuskausi voi jatkua yli vuoden 2018 vaihteen, kuitenkin enintään 31.5.2019 saakka.

Hae verkkolomakkeella viimeistään 10.6.2018 (hakuaikaa jatkettu)

Tutkimusavustusta haetaan verkkolomakkeella, joka ohjeineen löytyy osoitteesta

 

Kaikissa hakemuksissa tulee olla yksikön johtajan/dekaanin hyväksyntä työskentelysuunnitelmalle.
Hakuaika päättyy sunnuntaina 10.06.2018 kello 24.00 (UTC+2).

Hakemuksessa tulee ilmetä:

 • tutkimuksen kuvaus
 • kuvaus Student Life -data-aineiston käytöstä (mikäli käytetään)
 • rahoituksen käyttösuunnitelma
 • hakijan arvio lopputuloksesta ja tulosten hyödynnettävyydestä Student Life -työssä..

  Hakemuksen liitteenä lähetetään hakijan CV.

  Valinta ja päätös

  Student Life -ohjausryhmä arvioi hakemukset ja valitsee rahoitettavat tutkimusprojektit. Hakemusten arvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat:

  • hakemuksen realistisuus
  • lopputulos Student Life -kehittämistoiminnan kannalta
  • Student Life -kehittämistyössä syntyneiden aineistojen hyödyntäminen.

  Etusija annetaan hakemuksille, joissa kehittäminen perustuu teoreettiseen tai tutkimuspohjaiseen taustaan ja joissa tavoitteena on kansainvälinen julkaisu tai esitys.

  Huomioi myös Student Life -apurahat maisteritutkielmiin

  Samanaikaisesti tämän haun kanssa on haettavana kolme 1500 euron tutkielma-apurahaa opiskelua ja sen olosuhteiden kehittämistä koskeviin maisteritutkielmiin. Lisätietoja aiheesta löydät Student Life -apurahat maisteritutkielmiin -sivuiltamme.

  Lisätietoja antavat

  vararehtori Marja-Leena Laakso, strategiajohtaja Kari Pitkänen ja Student Life -suunnittelija Tapio Anttonen.

  Linkki yhteystietohakuun.

   

  Student Life -etusivulle

  Amica Veritas

  Laatuauditointi 2015

  Laatulogo

  "Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

  Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

  Tietoa Student Lifesta

  Studentlife-pikkulogo

  Opiskelijan asialla

  Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

   

  Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

  Lisätietoja