Student Life

Maisteritutkielma-apurahaa koskeva tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS, tietosuoja-asetus (EU 679/2016) 12 – 22, 30 ja 34 artikla.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietoja kerätään maisteritutkielma-apurahoja koskevien hakemusten käsittelyä varten.   

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Hakemuksellaan rekisteröity on antanut suostumuksensa käsittelyyn tätä erityistä tarkoitusta varten.

Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?         

Henkilön etu- ja sukunimi, tiedekunta, yliopiston laitos, pääaine ja vuosikurssi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, opinnäytetyön ohjaajan nimi ja sähköpostiosoite, suostumus hakijan opintorekisteritietojen mahdolliseen käyttöön täydentävinä tietoina.  Henkilö luovuttaa tiedot itse hakulomakkeella.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Hakulomakeella hakijan lähettämät tiedot mahdollisine liitetiedostoineen tallentuvat yliopiston Studentlife@jyu.fi –sähköpostikansioon. Kansion lukuoikeus on seuraavilla henkilöillä: Tapio Anttonen ja Hanna Laitinen.

Annettuja tietoja käsittelee Jyväskylän yliopisto Student Life –kehittämistyön ohjausryhmä päättäessään rahoituksesta. Tietoja voidaan luovuttaa ohjausryhmän ulkopuolisille henkilöille (kolmansille osapuolille) asiantuntijalausuntoja varten. Tästä tehdään kulloinkin erillinen tietojenkäsittelysopimus.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Tietoja ei siirretä EU/ETA –alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Tiedot säilytetään ja ne arkistoidaan tunnistetietoineen Jyväskylän yliopiston suojatulle levyasemalle.  

Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi opintorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen toimittamalla tiedon perumisesta ja tästä tietosuojailmoituksesta Jyväskylän yliopiston kirjaamoon (kirjaamo@jyu.fi). Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista löydät osoitteesta https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Strateginen kehittäminen (1.9.2018 lähtien Koulutuspalvelut) vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Suunnittelija Tapio Anttonen, tapio.anttonen(at)jyu.fi, 0400 248078

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 30.05.2018 alkaen.

 

 

 

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja