Student Life

Yksinäisyys ja osallisuus osana opiskelijan elämää

 

Onnistuneimmillaan opiskelijaelämä on iloista oppimista ja yhdessäoloa - mutta ei kaikille.

Tavoitteenamme on tutustua teemaan perusteellisesti

Vuosien saatossa toistuvasti, eri yhteyksissä ja yhä useammin olemme törmänneet opiskelijoiden yksinäisyyden teemaan. Yksinäisyyden ja osallisuuden kokemuksilla on tärkeä ja keskeinen merkitys opiskelijan elämän kokonaisuudessa hänen kasvaessaan akateemiseksi asiantuntijaksi.

Korkea-asteen opiskelijoiden yksinäisyydestä ja osallisuudesta on jo olemassa tietoa melko kattavasti. Tieto on kuitenkin määrällistä. Toimintojen kehittämiseksi tarvitaan laadullista tietoa.

Meille on tärkeää tutkia tarkemmin, miten yksinäisyys ja osallisuus näkyvät ja vaikuttavat Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden elämän eri osa-alueilla - mitä yksinäisyys ja osallisuus ovat opiskelijan itsensä kautta koettuina ja tarkasteltuina. Tavoitteenamme on myös yrittää selvittää toimivia keinoja yksinäisyyden kokemuksen vähentämiseen ja osallisuuden parantamiseen. Ajatuksemme on, että voidaksemme kehittää tilannetta, on sitä ensin ymmärrettävä riittävästi.

Yksinäisyys

Yksinäinen korkeakouluopiskelija ei ole harvinaisuus. Joka kolmas korkeakouluopiskelija kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes useasti. Monet opiskelijat näyttäisivät kokevan puutetta ihmisistä, joihin voi luottaa ongelmatilanteissa.

Jokainen opiskelija kokee yksinäisyyttä vaihtelevasti eri tavoin. Yleensä yksinäisyyteen liittyy sosiaalisten suhteiden puutetta, läheisten ihmisten kaipuuta ja ulkopuolisuuden tunnetta.

Yksinäisyys eroaa yksin olemisesta. Yksinolo voi näyttäytyä opiskelijalle myös myönteisenä kokemuksena kun yksinäisyys kuvaa kielteistä kokemusta. Ajoittainen yksinolo on meille jokaiselle tärkeää elämän eri vaiheissa.

Yksinäisyyden ymmärtäminen on meistä tärkeää. Haluamme ymmärtää paremmin yksinäisyyden kokemusta, sen syitä ja seurauksia. Kehittämällä ymmärrystämme, uskomme löytävämme ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseen.

Yksinäisyysdata

Keräsimme, litteroimme ja anonymisoimme 42 opiskelijan haastattelua aineistoksi yliopisto-opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksista. Lisäksi keräsimme 49 kirjoitusta yksinäisyyden kokemisesta 37 kotimaiselta ja 12 ulkomaiselta opiskelijalta. Aineiston keräsivät ja tallensivat Kristiina Simula ja Vesa Välimäki, jotka tekevät aineistosta myös maisteritutkielmansa. Anonymisoitua aineistoa tutkivat myös Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkijat, yliopistonopettaja Hanna-Mari Husu ja yliopistonopettaja Minna Ylilahti.

Osallisuus

Osallisuus on tärkeä, mutta valitettavan usein unohdettu tekijä suomalaisessa yliopistomaailmassa. Osallisuus liittyy olennaisesti yliopisto-opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen ja niissä jaksamiseen, opiskelijan fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä opintojen jälkeiseen työllistymiseen.

Osallisuus vaikuttaa merkittävästi myös siihen, minkälaisia asiantuntijoita yliopistosta valmistuu. Tieteellinen asiantuntijuus kehittyy vuorovaikutuksessa niin yliopiston henkilökunnan kuin muiden opiskelijoiden kanssa.

Osallisuuden edistäminen on meistä tärkeä keino vähentää opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä. Mitä osallisemmaksi opiskelijat kokevat itsensä niin opiskeluun liittyvissä ryhmissään, tiedekunnassaan, laitoksessaan kuin koko yliopiston tasolla, sitä vähemmän yksinäisyyden kokemusta yliopistossamme esiintyy.

OHO!

Työn pohjalta ja sen innoittamana on käynnistynyt laaja Jyväskylän yliopiston koordinoima 11 korkeakoulun toteuttama OHO! - opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen korkeakouluissa OKM:n kärkihanke vuosille 2017 - 2020.

Kysely omaehtoisista opiskeluryhmistä

Moni kokee opiskelun vertaisryhmässä motivoivaksi ja opiskelun laatua parantavaksi. Ryhmässä opiskelulla on myös toinen tärkeä merkitys – se on mahdollisuus tulla mukaan ja olla mukana, se tukee ja vahvistaa opiskelijan osallisuuden ja joukkoon kuulumisen tunnetta. Kaikille ryhmäopiskelu ei taas tunnu ollenkaan luontevalta.

Millainen siis on opiskeluryhmä, jossa toteutuvat sekä opiskelun ilo, että yhdessä olemisen henki mahdollisimman monelle? Tätä selvitämme parhaillaan opiskelijakyselyllämme.

Toimijat

Työ on osa yliopiston Strategisen kehittämisen toteuttamaa Student Life -kehittämistyötä. Mukana ja tukena työssä ovat Yhteiskuntatieteen ja filosofian laitos ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta.

Lisätietoa antavat

Student Life -suunnittelija Tapio Anttonen
Strategiajohtaja Kari Pitkänen
Student Life -harjoittelijat/maisteritutkielmatyöntekijät Kristiina Simula ja Vesa Välimäki
Yliopistonopettaja Hanna-Mari Husu, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yliopistonopettaja Minna Ylilahti, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

 

yhteystiedot: hakulinkistä sekä yksinaisyystutkimus(at)jyu.fi

Amica Veritas

Laatuauditointi 2015

Laatulogo

"Auditointiryhmä on vaikuttunut Student Lifestä ja erinomaisesta ilmapiiristä, jolla Student Lifeä rakennetaan."

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja