Student Life

Sujuva opiskelu

Opintojen sujumiseen ja opiskelutaitojen kehittämiseen voi vaikuttaa.

Opiskelu-wordle

Opintoihin on tarjolla monenlaista tukea

Yliopisto-opiskelu on luonteeltaan itsenäistä ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia henkilökohtaisiin valintoihin niin aineyhdistelmien, opiskeltavien sisältöjen kuin suoritustapojenkin suhteen. Vaikka päävastuu opiskelusta onkin opiskelijalla itsellään, kannattaa muistaa, että tukea, neuvoja ja ohjausta on tarjolla monipuolisesti.

Tämä osio luo sinulle kokonaiskuvan siitä, millaista tukea ja tietoa on saatavilla. Yliopisto on suuri organisaatio, opiskelijoita tukevia tahoja on monia ja käytänteet vaihtelevat tiedekunnittain ja laitoksittain. On tärkeää, että uskallat kysyä neuvoa mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä vaikkapa omalta laitokseltasi, jossa henkilökunta osaa ohjata asiassasi eteenpäin.

 

Hakuvaiheessa ja opintojen alussa

 • Yliopistoon hakeutuvalle opiskelijalle on koottu ohjeita ja tietoa Hakijalle-sivustoon. Lukuvuosi alkaa aina ilmoittautumisella läsnäolevaksi opiskelijaksi.
 • Uusia opiskelijoita valmentavat tutorit, tehtävään koulutetut vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna.
 • Tiedekuntakohtaisista opinto-oppaista löydät opintokokonaisuuksien ja - jaksojen kuvaukset sekä tietoa opetusajoista ja -paikoista, ilmoittautumiskäytänteistä, opettajista ja  pääaine- ja sivuainevalinnoista.

Ohjausta, neuvontaa ja tiedotusta

Ohjauksella tarkoitetaan pitkäjänteistä ja syvällistä, henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvaa neuvontaa. Ohjausta saat ennen kaikkea ainelaitokseltasi (tutorit, HOPS-ohjaajat, amanuenssit), mutta neuvontaa tarjoavat myös monet muut tahot. Opintoneuvontaa antavat monet eri tahot. Neuvonnassa vastataan sinun esittämiisi, tiettyä aihetta koskeviin kysymyksiin. Tiedotus puolestaan tarkoittaa opiskelua koskevien ajantasaisten tietojen välittämistä.

Ainelaitos neuvoo opinnoissasi ja tarjoaa ohjausta

 • Jokaisella laitoksella on nimetyt vastuuhenkilöt, jotka auttavat mm. opintojen suunnittelemisessa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä. Tällaisia henkilöitä ovat mm. amanuenssit, opintoneuvojat, opettajatutorit tai HOPS-ohjaajat. Kysy laitokseltasi lisää tai tutustu ainelaitoksesi ohjaussivuihin.
 • Opiskelijatutorit toimivat käytännön neuvojina ensimmäisenä opiskeluvuotenasi.
 • Tiedekuntasi opintoasiainpäällikkö auttaa mm. hakemiseen ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yliopiston yhteiset opintopalvelut

 • Hakija- ja opiskelijapalvelut vastaa opiskelijaksi hakeutumiseen, ilmoittautumiseen ja opiskelijamaksuihin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi se hoitaa yleisen opiskelijatiedotuksen ja -neuvonnan.
 • Opintotukipalveluissa hoidetaan opintotukineuvonta sekä -ratkaisutoiminta.

Muita palveluita

 • Kirjastosta saat neuvoja paitsi kirjaston käyttöön, myös tiedonhakuun, tietokantojen käyttöön ja julkaisemiseen liittyvissä asioissa.
 • Kielikeskus opastaa ja ohjaa mm. kieli.- ja viestintäopintojen suunnittelussa, kielitesteissä ja -todistuksissa. Ohjeita ja neuvoja -sivulta löydät paljon tietoa. Lisäksi opettajat vastaavat kysymyksiisi ja tarjoavat ohjausta.
 • IT-palveluiden tarjoamasta tuesta voit lukea vaikkapa uusille opiskelijoille tarkoitetusta tietopaketista. Palvelupisteissä Mattilanniemessä ja Seminaarinmäellä  saat henkilökohtaista opastusta ja verkkosivuilta löytyy ohjeita laitteisiin, ohjelmiin ja vaikkapa sähköpostiin liittyen.

Opintoihin liittyvää käytännön tietoa

 • Opiskelijalle -sivustolta www.jyu.fi/opiskelu yliopisto tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista ja tapahtumista. Sivustolta löydät myös opiskeluun liittyviä ohjeita sekä palveluita (opiskelijapalvelut, hakijapalvelut, kv-palvelut, työelämpalvelut jne.)

Pulmatilanteita

 • Jos opintojesi eteneminen arveluttaa, voit kääntyä laitoksesi Hyviksen puoleen.
 • Muita ohjausta ja tukea antavia tahoja ovat mm. YTHS ja oppilaitospappi - näistä hyvinvointia tukevista palveluista voit lukea lisää sivustomme Voi hyvin! -osiosta.
 • Jos haluat kartoittaa opiskelutaitojasi, kokeile Opiskelun taitokartta -työkalua.
 • JYYn korkeakoulupoliittinen sihteeri neuvoo opiskelijan oikeuksiin liittyvissä tilanteissa ja voi tarvittaessa ottaa opiskelijan puolesta yhteyttä yliopiston henkilökuntaan tai hallintoon.

   

  SLpalkki