Student Life

Työ ja tulevaisuus

Työelämätaidot, työllistyminen ja tulevaisuususko.

tulevaisuusOpiskelijaelämästä työelämään

Vaikka opiskelijaelämä on antoisaa, on opiskelu tavoitteellista toimintaa, jonka päämääränä on työllistyminen koulutusta ja omaa kiinnostusta vastaaviin tehtäviin. Opiskeluaikana on siis hankittava paitsi sisällöllistä osaamista, myös muita työelämässä tarvittavia taitoja. Oman osaamisen tunnistaminen ja siitä kertominen kiinnostavalla tavalla ovat olennaisia taitoja työtä hakiessasi.  Myös epävarmuudensietokykyä ja uskoa omaan osaamiseen tarvitaan etenkin valmistumisvaiheessa!

Tällä sivulla kerrotaan yliopiston ja sen yhteistyökumppaneiden opiskelijoiden työllistymistä ja työelämätaitojen kehittymistä koskevasta toiminnasta ja palveluista, kerrotaan millaista tietoa opiskelijoiden työllistymisestä on saatavilla ja annetaan vinkkejä työelämätaitojen kehittämiseen.

Työelämäpalvelut Jyväskylän yliopistossa

Työelämäpalvelut tarjoaa monipuolista tukea kaikille opiskelijoille. Kannattaa liittyä Repalinja -sähköpostilistalle, jolla tiedotetaan esimerkiksi alueen avoimista työpaikoista. Löydät TE-palvelut myös Facebookista. Työelämäpalvelut kokoaa myös tietoa maistereiden valmistumisesta ja työllistymisestä.

Työelämätaitojen kehittäminen

Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja ja osaamista, kuten esimerkiksi kieli- ja viestintäosaamista, projektinhallintataitoja, neuvottelutaitoja. IT-taitoja tai opetus-, koulutus- ja ohjaustaitoja. Myös nämä taidot kehittyvät opintojesi aikana, mutta niiden hahmottaminen ja pukeminen sanoiksi on usein hankalaa.

Työelämätaitojen hahmottamiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo opintojen alkuvaiheessa.

“Hanki osaamista ja taitoja myös opiskelujen ulkopuolelta.”

  • Osaaminen kehittyy usein muiden opintojen kiinteänä osana, esimerkiksi projektikursseilla tai esitelmiä pitäessäsi. Muista pysähtyä hetkeksi miettimään, millaista osaamista kursseista jäikään käteen.
  • Ura- ja työelämäopintoihin kuuluvia kursseja tarjoavat sekä työelämäpalvelut että tiedekunnat ja ainelaitokset. Tutustu Työelämäopintotarjottimeen!
  • Työelämäosaaminen karttuu luonnollisesti myös työelämässä: kesätyöt, työharjoittelu ja vaikkapa yrityksille tehtävät projekti- ja opinnäytetyöt ovat paitsi osaamisen kartuttamista, myös oivallisia näytön paikkoja.
  • Myös aktiivinen harrastus-, järjestö- ja vapaaehtoistoiminta kehittävät osaamistasi monipuolisesti.
  • Jyväskylän yliopiston ePortfolioon voit koota opintojasi, työkokemustasi ja muusta toiminnasta kertynyttä osaamista ja käyttää sitä työelämätaitojesi määrätuietoisen kehittämisen apuvälineenä.

Oma osaaminen ja identiteetti

“Mikä on minulle mielekästä?”

Sen lisäksi, että pohtii, millaista osaamista työnantajat edellyttävät, kannattaa myös aika ajoin pysähtyä miettimään, millaisesta työstä itse haaveilee ja mistä nauttii. Myös opinnot sujuvat vauhdikkaammin, kun tulevaisuudessa häämöttää unelmaduuni.

Osa uraopinnoista tarjoaa välineitä oman osaamisen tunnistamiseen ja työllistymistavoitteiden asetteluun. Myös ePortfolion tavoitteenasettelutyökaulu auttaa pohtimaan osaamisen kerryttämistä suhteessa työllistymistavoitteisiin.

Keskis-Suomen työ- ja elinkeinotoimistolla on ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluita ja TE-toimiston kautta sinulla on mahdollisuus päästä myös ammatinvalintapsykologille.

Verkostoituminen ja kontaktit

“Verkostoituminen on erittäin tärkeää korkeakoulutetuille. Lähde mukaan kaikkeen!”

Elämme verkostoituneessa maailmassa ja tieto sekä työpaikoista että osaajista kulkee usein puskaradion kautta. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus rakentaa verkostojasi yliopiston ja sen yhteistyökumppaneiden tuella.

  • Työelämäpalvelut tarjoaa verkostoitumistilaisuuksia, joissa voit tavata työnantajia.
  • Kesätyöt, työharjoittelu ja vaikkapa projektiyhteistyö tai opinnäytetyöt saattavat myös tarjota hyviä kontakteja. Kannattaa olla itse aktiivinen. Jos et tiedä, mistä aloittaa, voit pyytää neuvoa ainelaitokseltasi tai työelämäpalveluista.
  • Alumnit ovat Jyväskylän yliopiston entisiä opiskelijoita. Löytyisikö alumnien joukosta sopivia kontakteja?
  • Erilaiset verkkopalvelut avaavat mahdollisuuksia verkotoitumiseen ja itseä kiinnostavien tehtävien löytämiseen. Kannattaakin etsiä tulevaisuuden työpaikkaa myös Facebookista ja LinkedInistä.

Luota tulevaisuuteen

“Luota siihen, että osaaminen kantaa. Haasta itsesi!”

Valmistumisen kynnyksellä tulevaisuuden avoimuus saattaa aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta. Työnhakuun on saatavilla neuvoja ja tukea työelämäpalveluista ja sitä kauttaa toimii myös työpaikkojen välitys.

 

 

SLpalkki