Student Life

Verkkotentti tuo joustavuutta opiskeluun

Lähes kolmasosa Jyväskylän yliopiston aktiiviopiskelijoista asuu Keski-Suomen ulkopuolella. Välimatkan lisäksi tenttiminen voi tulla joskus haasteeksi myös elämän oikuista, olipa se vaikka liikkumisrajoite tai elämäntilanne tai että tärkeän kurssin tentti voi sattua vaihto-opiskelu- tai harjoittelujaksolle. Haluamme myös kehittää ja ajanmukaistaa tenttipedagogiikkaa. Näiden seikkojen vuoksi Jyväskylän yliopisto on kehittänyt verkkotenttiä yhdeksi tenttimuodoksi.

photo: Flickr | JF Sebastian

Tavoitteena joustavuus

Verkkotentti on tentti, jonka opiskelija voi suorittaa netin kautta omalla tietokoneellaan paikasta riippumatta joustavan aikataulun mukaan. Verkkotentin tarkoitus on parantaa opintojen joustavuutta ja sujuvuutta; enää ei tarvitse "mennä tenttiin", vaan "tentti tulee sinulle". Voit valita tenttiajan oman allakkasi mukaan, voit tehdä tentin kotona tai muualla. Tarvitset vain luotettavasti toimivan ja tarpeeksi nopean nettiyhteyden.

Käytössä Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopisto kehitti verkkotentin tekniikkaa ja pedagogista mallia Student Life -projektina. Teknisen ympäristön toteuttivat IT-palvelut, pedagogisen suunnittelun toteuttivat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen asiantuntijat. Yliopisto-opiskelijat pääsivät käyttämään verkkotenttiä elokuussa 2014. Jyväsylän yliopiston Avoin yliopisto on käyttänyt verkkotenttiä jo pitkään ennen tätä eri muodoissaan ja tämä joustava tenttimalli haluttiin saattaa myös yliopiston perusopiskelijoiden käyttöön.

Verkkotentti  -  etätentti  -  ajastettu tehtävänpalautus  -  eTentti?

Ensin on syytä selventää sähköisen tenttimisen termejä, sillä niin vaihtoehtoja kuin nimiäkin on monia. Asiaa kirkastaa tämä video sähköisestä tenttimisestä Jyväskylän yliopistossa. Verkkotentti, verkon avulla toteutettu etätentti ja ajastettu tehtävänpalautus ovat käytännössä sama asia. eTentti lähenee suorituksena ja sisällöltään normaalia salissa toteutettavaa lähitenttiä, sillä se suoritetaan valvotussa tilassa yliopiston kirjastossa ollen kuitenkin salitenttiä joustavampi tenttiajan osalta. Verkkotentti sen sijaan on joustavampi sekä ajan että erityisesti paikan suhteen; verkkotentin voi periaatteessa suorittaa missä vain, kunhan käytettävissäsi on varmatoiminen internet-yhteys - vaikka maailmalla tai mökkisaunan rappusilla.

Millainen verkkotentti on tenttinä?

Verkkotentin luonne eroaa sekä tavanomaisesta salitentistä että eTentistä paikka- ja aikasidonnaisuudeltaan, mutta erityisesti pedagogiikaltaan; siinä edellytetään opittujen asioiden kokonaishallintaa; analysointia, jäsentelyä, arviointia, yhdistelemistä. Kaikki materiaali onkin tenttijän käytettävissä. Tenttiaika on rajattu, joten tentin aikana ei ole enää aikaa opiskeluun, vaan asiat on hallittava ennen tenttiä. Opintojakson tentaattori on valinnut verkkotentin tenttimismuodoksi ja suunnitellut tentin sisällön siihen sopivaksi. Tenttijä Ilmoittautuu tenttiin, ottaa yhteyttä yliopiston palvelimeen ja suorittaa tentin omalta tietokoneeltaan haluamaan aikana tenttiajanjakson puitteissa. Tenttiaika on neljä tuntia ellei toisin sovita. 

Verkkotentti löytyy verkosta

Verkkotentti voidaan suorittaa joko yliopiston Koppa-palvelimella tai tentaattorin valinnan mukaan Optimassa tai Moodlessa. Täältä löydät opastuksen Jyväskylän yliopiston Koppa-palvelimen verkkotentistä.

Perustana luottamus

Tentti perustuu siihen, että opiskelijaan luotetaan ja että yliopiston joustavaa palvelua palkitaan rehellisellä tenttimisellä. Toki tenttiin rekisteröidytään henkilökohtaisilla tunnuksilla, joista käyttäjä tunnistetaan, ja joiden käytöstä hän on vastuussa. Tenttivastaukset käyvät läpi plagioinnintarkastuksen automaattisesti.

Käyttölukuja

Huhtikuuhun 2016 mennessä Kopan verkkotenttiä oli käytetty seuraavasti:

  • tehtävänpalautuksia yhteensä noin 15000
  • tenttejä noin 100
  • tenttipalautuksia noin 500 - 1000 (arvio tiedostonimen perusteella)
  • osallistujia parhaimmillaan yli 150 henkilöä/tentti.

Esteettömyys

Kehitämme verkkotenttiä esteettömyysseikat huomioiden siten, että myös näkörajoitteiset ja sokeat opiskelijat  voivat käyttää sitä.

Ohjeita ja opastusta

  • Verkkotentti Jyväkylän yliopiston Koppa-palvelimella (sivulinkki)
  • Verkkotentin suunnittelutyöväline; ohjeita tentaattorille (pdf)
  • Tenttimuotojen vertailua: eTentti ja verkkotentti (pdf)
  • Sähköinen tenttiminen Jyväskylän yliopistossa 21.3.2016 (video)
  • Sähköisen tenttimisen mahdollisuudet 17.3.2017 (video)
  • Rehtorin ohje sähköisestä tenttimisestä (sivulinkki)

Lisätietoja

Tapio Anttonen, Strateginen kehittäminen
tekninen toteutus: Markku Närhi, Mikko Niskanen, Rikupekka Oksanen, Merja Laamanen, IT-palvelut
tentin pedagogiikka: Marianne Mikkola ja Sanna Anttonen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
esteettömyys: Hannu Puupponen, Strateginen kehittäminen

Tietoa Student Lifesta

Studentlife-pikkulogo

Opiskelijan asialla

Jyväskylän yliopiston kehittämä Student Life -toimintamalli yhdistää toimijoita sekä yliopistolla että sen ulkopuolella tukemaan opiskelua ja ylläpitämään opiskelukykyä. Lue lisää Student Life -ajatuksesta, toiminnasta ja kehittämistyöstä alla olevista linkeistä.

 

Student Life -kehittäminen kuuluu Koulutuspalveluiden vastuualueelle.

Lisätietoja