Puiset Jukka-lelut, palikat ja uhmaikäisten Hakka, suomalainen tikkataulu ja Jussilan Fortuna ovat merkittävä osa suomalaisen puusepänteollisuuden kehitystä. Tuttujen esineiden takana on talousneuvos Juho Jussilan (1874 - 1947) monivaiheinen elämäntarina, joka nyt kerrotaan teoksessa Leluneuvos ja naulapojat - Juho Jussilan tie pedagogista leikkikalutehtailijaksi. Teos on kauttaaltaan nelivärinen ja runsaasti kuvitettu.

Juho Jussila ehti toimia opettajana ja opetuksen uudistajana, kotiteollisuusmiehenä ja unelmaansa toteuttavana leikkikalutehtailijana. Hän vaikutti suomalaisen kansansivistyksen kehdossa, Jyväskylän seminaarissa, ensin oppilaana ja sitten opettajana. Jyväskylään hän perusti myös tehtaansa, jonka tuotteista Fortuna-peli eli "suomalainen bagatelle" ylsi jo 1930-luvulla maailmanlaajuiseen suosioon. Juho Jussilan ja hänen perheensä lisäksi merkittävän osan teoksessa saavat myös Jussilan tehtaan työntekijät piskuisia naulapoikia myöten.

Hyytiäinen, Pirjo - Talja, Virpi - Vuorinen, Pirjo: Leluneuvos ja naulapojat. Juho Jussilan tie pedagogista leikkikalutehtailijaksi. Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 14. Jyväskylä 2001. 35 €.

Tilaukset ja tiedustelut:
Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
Kulttuurihistoriallinen osasto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Sähköposti: kampusmuseo@jyu.fi