Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Alumnipalsta Kemian moniosaaja asettui Tampereelle

Kemian moniosaaja asettui Tampereelle

tekijä: Anitta Kananen Viimeisin muutos torstai 27. lokakuuta 2016, 14.09
Jyväskylän yliopistossa kemiaa opiskellut Tampereen yliopiston Laboratoriopalvelut -erillisyksikön johtaja Petteri Malkavaara on nähnyt työurallaan niin yrittäjän elämää kuin myös akateemisen puolen. Hän korostaa muutoksen ymmärtämisen ja muuttumisen sietämisen tärkeyttä.

1. Mitä opiskelit ja milloin? Miten ja miksi päädyit Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan juuri kyseistä alaa?

Aloitin vuonna 1986 kemian laitoksella. Olin hakenut opiskelemaan englantia ja rastittanut kaavakkeesta ruudun, että voisin olla kiinnostunut myös kemian opiskelusta. Taisin saada peruutuspaikan.

2. Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää? Millainen on tyypillinen työpäiväsi ja millaista osaamista työssäsi tarvitaan?

Nykyinen työnantajani on Tampereen yliopisto, olen Laboratoriopalvelut -erillisyksikön johtaja. Työhön kuuluu noin sadan hengen organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Työpäivät voivat sisältää hyvinkin vaihtelevia tehtäviä aina teknisten yksityiskohtien läpikäynnistä henkilöstö- tai taloushallinnon tehtäviin, tai vaikkapa yksikköprosessien kehittämiseen. Mielestäni tässä työssä tarvitaan monipuolista osaamista: esimiestaitoja, analyyttisyyttä, määrätietoisuutta sekä kykyä huomioida erilaisten intressipiirien tarpeet.

3. Miten päädyit nykyiseen työhösi? Missä olet työskennellyt tätä ennen?

Olen toiminut laboratoriotoimintojen ja tutkimuksen johtotehtävien parissa yli kahden vuosikymmenen ajan sekä yliopistolla, yksityisen työnantajan palveluksessa että oman yrityksen parissa. Nykyiseen työhöni Tampereella siirryin Nordlabin Kajaanin aluelaboratorion johtajan pestistä. Edellisiä työnantajia ovat olleet muun muassa Vitabalans Oy Hämeenlinnassa sekä Jyväskylän yliopisto, jossa olen ollut töissä sekä kemian laitoksella 90-luvulla että Ympäristöntutkimuskeskuksen johtajana vuosina 2012­–2014.

4. Olet työskennellyt lääketeollisuuden puolella ja yrittäjänäkin. Minkälaisia eroja yliopistomaailmassa työskentelyssä on esimerkiksi yrittäjyyteen verrattuna?

Petteri Malkavaara, kuva Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Petteri Malkavaara, kuva Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Kemian moniosaaja asettui TampereelleVaikka esimerkiksi laboratoriotieteiden alalla yliopiston toimintatavat ja ammatilliset taidot ovat lähentyneet pienessä tai keskisuuressa yrityksessä käytössä olevia toimintatapoja, niin silti erojakin on. Muutosten ja päätöksenteon nopeus sekä tehtävien laaja kirjo saattavat tulla yllätyksenä, jos on tottunut työskentelemään yliopistolla. Toisena esimerkkinä voisi mainita vaikkapa laskutukseen tai markkinointiin liittyvän rutiinityön, jonka määrää ei ymmärrä ennen kuin sen kokee itse.

5. Mistä opinnoista ja koulutuksen aikana kehittyneistä taidoista on ollut eniten hyötyä urallasi?

Analyyttisyys, kokonaisuuksien hahmottaminen ja kyky ilmaista täsmällisesti itsensä sekä kirjallisesti että suullisesti tiukassakin paikassa ovat taitoja, joista mielestäni on minulle ollut eniten hyötyä kielitaidon lisäksi. Ikävä kyllä, nykyiseenkään työhöni ei juuri kuulu tutkimustyön tekeminen, joten esim. analyyttisen kemian tai kemometrian säännöllinen harrastaminen on nykyään juuri sitä: harrastamista.

6. Mikä oli parasta opinnoissasi? Entä haasteellisinta?

Orgaanisen kemian opinnot, ja erityisesti laboratoriotyöt olivat ehdottomasti parasta! Matematiikka puolestaan edusti opistojen haasteellista osa-aluetta, mutta sitten jostain syystä tilastotieteen opinnot, sekä matriisialgebran ja todennäköisyyslaskennan alkeet sujuivatkin opintojen loppuvaiheessa kuin itsestään.

7. Mikä sinulle on jäänyt erityisesti mieleen opiskeluajoista?

Erittäin hyvien kavereiden lisäksi se vapaus, riippumattomuus ja elämän helppous oli jotakin, jota nyt myöhemmin on kiva muistella. Tietysti aika kultaa muistot.

8. Mihin tähtäät elämässäsi seuraavaksi, vai näetkö itsesi nyt pitkäkestoisesti Tampereella?

Kyllä tämä on nyt tässä. Tunnen itseni onnekkaaksi sekä etuoikeutetuksi saadessani olla osa nykyistä työyhteisöä, joka tuntuu edelleenkin käsittämättömän hyvältä! Aloittaessani nykyisessä työssäni tajusin hyvin nopeasti löytäneeni oman paikkani.

9. Millaisia vinkkejä antaisit omaa alaa ja uravalintoja pohtiville?

Ei kannata liikaa miettiä tulevaisuutta muovaavia valintoja, vaan mieluummin hyväksyä epävarmuuden osana elämää ja tehdä tarvittavat valinnat esimerkiksi opiskelun suhteen silloin, kun ne ovat ajankohtaisia. Ei kannata tyytyä huonoon, mutta sitä pitää kyetä sietämään aikansa! Tulevaisuudessa saattaa nopeassakin tahdissa syntyä uusia ammatteja tai tapoja tehdä asioita, ja vastaavasti jotkut perinteiset ammatit tai toimintamallit kuolevat pois. Muutoksen ymmärtäminen ja muuttumisen sietäminen ovat tulevaisuuden ammattitaidon perusteita.

Teksti Henri Pitkänen, kuva Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

 

Jaa |