Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Julkaisut Ensimmäinen suomenkielinen kirja aikuisten ajattelun kehittymisestä

Ensimmäinen suomenkielinen kirja aikuisten ajattelun kehittymisestä

tekijä: Anitta Kananen Viimeisin muutos perjantai 07. lokakuuta 2016, 14.53
Lasten ja nuorten ajattelun kehittyminen on nopeaa, mutta kehittyykö vai rappeutuuko ajattelu iän myötä? Voiko aikuinen itse vaikuttaa kehitykseensä? Dosentti Eeva Kallion toimittamassa teoksessa Ajattelun kehitys aikuisuudessa – Kohti moninäkökulmaisuutta tarkastellaan aikuisten ajattelun kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kirja Ajattelun kehitys aikuisuudessa – Kohti moninäkökulmaisuutta kertoo positiivisella tavalla aikuisuuden voimavaroista, joita ei aina tunnisteta. Elämänkokemus tuo uusia tiedon ja käsittämisen muotoja, joita nuorilla ei vielä ole. Ne auttavat aikuisia myös sietämään paremmin tiedollisia ristiriitaisuuksia ja ajattelemaan asioita monista näkökulmista. Näitä ristiriitaisuuksia arjessa riittää.

Kyseessä on varsin monipuolinen ja -tasoinen artikkelikokoelma aikuisen ajattelun kehittymisestä. Alussa luodaan katsaus alueen tutkimuskenttään ja siihen, kuinka antiikin filosofit ovat nähneet tiedon ja kehityksen korkeimmat muodot. Ensimmäisen pääosan kirjan sisällöstä muodostaa ajattelun ja tiedon tarkastelu kehitystasojen ja -vaiheiden kautta ja toisen aikuisuuden tarkastelu oppimisen, asiantuntijuuden ja toimintakyvyn näkökulmista.

Kallio avaa omassa artikkelissaan myös sitä, mitä on viisaus. Tutkimuksen mukaan siihen sisältyy hiljaista tietoa ja eri näkökulmia yhdistävää suhteellista ajattelua, korkeaa asiantuntijuustietoa, elämänkokemukseen perustuvaa tietoa sekä pyrkimystä yhteiseen hyvään ja kykyä myötätuntoon. Viisaudessa ei siis ole kysymys ainoastaan ajattelun kehittymisestä, vaan se kietoutuu laajemminkin persoonallisuuden kehitykseen. Kallio päätyy siihen, että viisaus on kehityksen korkea muoto, jossa kyetään moraalis-eettisesti kestäviin, ihmiskunnan yleistä hyvää koskeviin ratkaisuihin ja ymmärretään ongelmien monimutkainen luonne.

Kirjan on kirjoittanut monipuolinen asiantuntijajoukko psykologian, kehityspsykologian, sosiaalipsykologian, kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, uskontotieteen ja filosofian tutkijoita ja opettajia.  Teoksen toimittanut Eeva Kallio työskentelee Koulutuksen tutkimuslaitoksen erikoistutkijana. Hän on perehtynyt erityisesti aikuisten tiedolliseen kognitiivisen kehitykseen ja on myös alan eurooppalaisen järjestön Society for Research in Adult Development (ESRAD) perustajajäsen ja sen johtaja 2011–2016.

Kirjan muita kirjoittajia Jyväskylän yliopistosta ovat dosentti, tutkimusjohtaja Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskuksesta ja terveystieteen laitokselta, projektitutkija Laura Mononen tietojenkäsittelytieteiden laitokselta, dosentti, akatemiatutkija Miira Tuominen yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sekä professori Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Kirjan on julkaissut Suomen kasvatustieteellinen seura.

Lisätietoja:

Erikoistutkija, dos. Eeva Kallio, Koulutuksen tutkimuslaitos, eeva.k.kallio@jyu.fi, p. 040 805 4254

Asiasta lisää:

Jaa |