Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Julkaisut Strukturalismin värikäs ja vaikuttava historia

Strukturalismin värikäs ja vaikuttava historia

tekijä: Sari Laapotti Viimeisin muutos keskiviikko 06. kesäkuuta 2018, 17.15
Strukturalismin historia II on toinen osa ranskalaisen semiologian, strukturalismin ja jälkistrukturalismin yleisesityksestä, jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään suhteessa Ranskan 1900-luvun tiede- ja kulttuurihistoriaan.

Kuulostaako puisevalta? Sitä tämä teos nimittäin ei ole. Kirjassa kuvaillaan värikkäitä persoonia ja kiivaita keskusteluja. Se käsittelee mukaansatempaavalla tavalla teorioita, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Strukturalismin tavoitteena on ollut rakentaa ihmistieteitä yhdistävä yleinen merkkiteoria. Sen vaikutukset näkyvät yhä tavassamme hahmottaa maailmaa. Selvimmin strukturalismi on vaikuttanut siihen, miten ymmärrämme ihmisyksilöt ja -yhteisöt. Se on löytänyt monia ihmisyhteisöjä määrääviä lainalaisuuksia ja rakenteita, jotka näkyvät esimerkiksi eri kielissä ja ajattelutavoissa:

AnnaHelle.jpg
Anna Helle on suomentanut Strukturalismin historia -teoksen osat I ja II. Kuva: Sari Laapotti.

– Strukturalismi on kyseenalaistanut yksilön suvereeniuden ja osoittanut, että yksittäinen ihminen on monella tasolla sen yhteisön tuote, jossa hän on kasvanut. Toisaalta strukturalismin piirissä on kyseenalaistettu monia länsimaisen ajattelun peruskategorioita. Esimerkiksi totuus näyttäytyy strukturalismin valossa kamppailun kohteena, jossa ei ole kysymys pelkästään tiedosta vaan myös vallasta, teoksen suomentaja, yliopistotutkija Anna Helle kertoo. Helle on aiemmin suomentanut myös historiikin ensimmäisen osan.

Strukturalismin historia II esittelee tunnetuimpia teoreetikoita Jakobsonista ja Lévi-Straussista Lacaniin, Foucault’hon, Barthesiin ja Derridaan. Esiin nousee myös Suomessa vähemmän tunnettuja ranskalaisia ajattelijoita. Teorioiden ja käsitteiden ohella teos kuvaa kiinnostavasti esimerkiksi intellektuellien roolia ranskalaista yhteiskuntaa järisyttäneessä kevään 1968 poliittisessa kuohunnassa.

– 1968 kevään tapahtumat vaikuttivat monin eri tavoin paitsi yksittäisiin ajattelijoihin myös koko strukturalismin kehitykseen 1960–70-luvuilla. Kuten Strukturalismin historia II:n kirjoittaja François Dosse toteaa: ”Toukokuun 1968 sarastaessa strukturalistinen Ranska ei päässyt pitkästymään. Pariisilaisten katukivien välistä ilmestyi joka hetki uusi teoria, joka loi maailman uudelleen utopian […] pohjalta”, Helle siteeraa.

Strukturalismin historia II:n suomentaminen on esimerkki humanistisesta työstä, jota Jyväskylän yliopiston tutkijat työnsä ohella harjoittavat. Tällaisiin kulttuuritekoihin on nykypäivänä vain harvoin aikaa ja mahdollisuuksia, koska humanistienkin tuloksellisuutta mitataan sellaisin mittarein, jotka eivät aina tunnista esimerkiksi tärkeiden teoreettisten suomennosten merkitystä.

– Teorioiden ja teoriahistorian tunteminen on kuitenkin yhä olennainen osa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä ajattelua ja ehto sen kehittymiselle. Suomenkielinen Strukturalismin historia I-II tarjoaa kattavan näköalan 1900-luvun ranskalaiseen ajatteluun myös ranskaa taitamattomille, Helle sanoo.


Lisätietoja:

yliopistotutkija Anna Helle
anna.p.helle@jyu.fi
040 735 3437

Teoksen tiedot:

François Dosse: Strukturalismin historia II. Joutsenlaulu 1967–. Suom. Anna Helle. Tutkijaliitto 2018. ISBN 978-952-7093-13-9

Jaa |