Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Julkaisut Valtavirtaistunut ja moniselitteinen populismi

Valtavirtaistunut ja moniselitteinen populismi

tekijä: Sari Laapotti Viimeisin muutos keskiviikko 18. huhtikuuta 2018, 14.19
Nykykulttuurin uutuusteos Populism on the Loose käsittelee populismin eri muotoja ja sisäisiä eroja.

Populismitutkimus on keskittynyt etsimään populismia määrittäviä yhteisiä piirteitä tai hahmottamaan populismia sosiaalisena logiikkana. Populism on the Loose -kirjassa tarkastellaan populismin sisäisiä eroja.

Populismi vaihtelee kulttuurikontekstin mukana. Populistiset liikkeet ovat jopa yhteiskunnallisesti samankaltaisissa maissa, kuten Pohjoismaissa, yleensä varsin erilaisia.

– Suomessa Soinin Perussuomalaiset nojasivat vahvasti SMP:n perintöön. Ruotsissa oikeistopopulismilla on pidempi historia kuin Suomessa, mutta toisaalta Ruotsin vahvempi sitoutuminen hyvinvointivaltioon hidasti huomattavasti oikeistopopulismin nousua, Tuija Saresma kertoo.

Sukupuoli ja uskonto ovat merkittäviä populismiin vaikuttavia muuttujia:

– Populistipoliitikot ovat enimmäkseen miehiä, samoin populistipuolueiden äänestäjät. Moni populisti ammentaa uskonnosta, jonka avulla vedetään myös raja ”meidän” ja ”muiden” välille, Saresma selventää.

Populismi on käsitteenä monimerkityksinen. Sillä voidaan viitata esimerkiksi poliittiseen toimintatapaan tai retoriikkaan, ja se voi kiinnittyä oikeistopopulismiin tai yleiseen politiikan tekemisen tapaan, jota kaikki poliitikot jossain määrin hyödyntävät. Ernesto Laclaun teoriasta tuttu termi ”kelluva merkitsijä” sopiikin kuvaamaan populismia: se karttaa tiukkoja määrityksiä.

Kirjan otsikko, ”Populism on the Loose”, viittaa kahteen eri kehityskulkuun – siihen, että populismi on levinnyt ja valtavirtaistunut nopeasti ja siihen, että sitä määritellään hyvin monilla eri tavoilla. Kirja kuvaa populismin monimuotoista ilmiötä eri suunnista, esimerkiksi kulttuurikontekstin, sukupuolentutkimuksen, viestinnän ja politiikantutkimuksen näkökulmista.

Kirjassa käsitellään populismia mm. Venezuelassa, Italiassa, Romaniassa ja Turkissa, mutta osa artikkeleista keskittyy Suomeen ja Perussuomalaisen puolueen nousuun tällä vuosisadalla. Eroavaisuuksia ja kontekstuaalisuutta korostava kirja on merkittävä kontribuutio nopeasti kehittyvän populismin tutkimuksen kentällä.

Lisätietoja kirjan toimittajilta:
Kovala, Urpo urpo.k.kovala@jyu.fi
Palonen, Emilia emilia.palonen@helsinki.fi
Ruotsalainen, Maria maria.a.t.ruotsalainen@jyu.fi
Saresma, Tuija tuija.saresma@jyu.fi

Mainstreaming Populism in the 21st Century -konsortiohanke:
https://blogs.helsinki.fi/populismi/

Teoksen tiedot:
Populism on the Loose
(eds.) Kovala, Palonen, Ruotsalainen & Saresma, 2018
Publication series of The Research Centre for Contemporary Culture, Jyväskylä University Press. (p. 276)
ISBN: 978-951-39-7401-5

Open Access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7401-5

Jaa |