Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Uutiset Kemian laboratoriokurssin onnistunut uudistus

Kemian laboratoriokurssin onnistunut uudistus

tekijä: Anitta Kananen Viimeisin muutos tiistai 08. marraskuuta 2016, 14.16
Kemian laitoksen opiskelijapalautteeseen on reagoitu laajalla kurssiuudistuksella. Opiskelijoilta useampana vuonna saatu palaute analyyttisen kemian laboratoriotöiden puuduttavuudesta ja mielenkiinnottomuudesta herätti muutamien opettajien kehittämishalun.

Opiskelijat ja ohjaajat tyytyväisiä

Laboratoriotöiden rakenne ja sisällöt muutettiin vuonna 2014 oppilasläheisemmiksi ja projektityötyyppisiksi. Lisäksi siirryttiin jatkuvasti avoimena olevasta laboratoriosta tiettyihin ryhmäaikoihin, jolloin harjoitustöitä tehdään.

Opiskelijaryhmä käsittelee havunneulasnäytteitä. Ossi Hakamaa (vas.), Jenni Heikkilä, Johanna Alaranta, Iida Kortelahti, Lauri Nuuttila, Julia Saarimäki (takana vas.), Aino Vekkilä ja Sini Irvankoski. Ryhmässä mukana oleva Asta Karpiola puuttuu kuvasta.
Opiskelijaryhmä käsittelee havunneulasnäytteitä. Ossi Hakamaa (vas.), Jenni Heikkilä, Johanna Alaranta, Iida Kortelahti, Lauri Nuuttila, Julia Saarimäki (takana vas.), Aino Vekkilä ja Sini Irvankoski. Ryhmässä mukana oleva Asta Karpiola puuttuu kuvasta.
Uudistettu laboratoriokurssi sisältää perinteisiä harjoitustöitä, joissa opiskelijat voivat tuoda omia näytteitään analysoitavaksi. Näistä mainittakoon esimerkkinä kloridipitoisuuden määrittäminen erilaisista suolanäytteistä ja fluoridipitoisuuden määrittäminen teenäytteistä. Kurssi sisältää myös projektityön, jonka aihe annetaan ensimmäisellä laboratoriokerralla ja sitä työstetään kurssin edetessä suunnitellen samalla mitä analysoidaan ja millä menetelmillä.

Kolme viimeistä laboratoriokertaa käytetään projektityön laboratorioanalyyseihin. Projektitöiden aiheita ovat olleet vesianalyysi, maaperäanalyysi, havunneulasten analyysi, lannoiteanalyysi ja dialyysiliuoksen analyysi. Kurssi päättyy seminaaripäivään, jossa kukin ryhmä esittelee projektityönsä ja saamansa tulokset. Seminaaripäivässä on mukana myös teollisuudesta asiantuntija, jonka tehtävänä on kommentoida opiskelijoiden esityksiä ja kertoa omasta työstään korostaen kemiallisten analyysien tärkeyttä, tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta.

Tutkimusta varten sekä opiskelijoilta että ohjaajilta kerättiin palautetta uudistetusta kurssimuodosta vuosina 2014 ja 2015. Saadun palautteen perusteella uudistus oli erittäin onnistunut. Opiskelijoiden mielenkiinto aiheeseen lisääntyi, laboratoriokokeet ja varsinkin omien näytteiden analysointi lisäsi motivaatiota ja opiskelijat kokivat kurssin hyödylliseksi myöhemmissä opinnoissaan ja työelämään siirryttäessä. Seminaaripäivä koettiin myös erittäin mielenkiintoisena.

Myös ohjaajien palaute oli myönteistä: pystyttiin keskittymään yhteen tai kahteen harjoitustyöhön kerrallaan aikaisemman 12 harjoitustyön sijaan; ohjaajille jäi aikaa keskittyä opiskelijoihin, kun heitä oli 8–10 aikaisemman yli kolmenkymmenen sijaan; opettaminen koettiin yksilöllisemmäksi.

Artikkeli asiasta julki kv-lehdessä

Laboratoriokurssin uudistamisesta ja palautteesta laadittiin tutkimusraportti, joka julkaistiin Analytical and Bioanalytical Chemistry -lehdessä 22.10.2016. Julkaisun ulostulo tapahtui sopivasti juuri ennen Yliopiston opetussuunnitelmatyön raportointivaihetta Hei me uudistetaan OPS-seminaarisarjassa.

Julkaisun arvioijat antoivat seuraavan palautteen: ” This manuscript provides an interesting recipe for modernizing courses in analytical chemistry – interesting at least from a European perspective. The described solution is not at all new from a theoretical point of view, but the manuscript describes clearly what should be done and how it should be done.”

Kemian laitoksella on panostettu paljon opetuksen kehittämistyöhön. Uudistuksista on käyty kertomassa sekä kansallisissa että kansainvälisissä konferensseissa, mutta tämä on laitoksen ensimmäinen kansainvälisessä julkaisusarjassa raportoitu opetuksen kehittämiseen liittyvä artikkeli.

Teksti Rose Matilainen, kuvat Piia Valto,

Lisätietoja:

Lehtori Rose Matilainen rose.b.matilainen@jyu.fi

Yliopistonopettajat

Anniina Koliseva anniina.koliseva@jyu.fi

Piia Valto piia.k.valto@jyu.fi

Jouni Välisaari jouni.k.valisaari@jyu.fi

Julkaisun linkki: http://link.springer.com/article/10.1007/s00216-016-9953-6

Jaa |