Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Uutiset Kysely kertoo: Liikunta lisää työhyvinvointia

Kysely kertoo: Liikunta lisää työhyvinvointia

tekijä: Anitta Kananen Viimeisin muutos perjantai 28. huhtikuuta 2017, 10.56
Yliopistoliikunta teki henkilöstölle helmikuussa liikunta- ja hyvinvointikyselyn, johon vastasi yli 440 henkilöä. Kyselyn perusteella henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat sekä omat että työnantajan toimenpiteet.

Työnantajalta toivottiin kaikkein eniten, että se palauttaisi takaisin mahdollisuuden käyttää työajasta kaksi tuntia liikuntaan

Lisäksi toivottiin, että se

 • kannustaisi henkilöstöä huolehtimaan kunnostaan
 • organisoisi jokaiseen rakennukseen ja kerrokseen taukoliikuntaa sekä hankkisi yksiköille taukoliikuntavälineitä
 • huolehtisi siitä, että työmatkaliikkujille on suihkutiloja ja vaatteiden kuivatustiloja sekä säi­lytyspaikkoja
 • antaisi jokaiselle halukkaalle sähköpöydän

 

Yliopiston henkilöstöstä 23 % liikkui vähintään neljä kertaa, 56 %   2–4 kertaa viikos­sa ja  21 % enintään kerran viikossa. Tärkein syy liikunnan vähäisyyteen oli perhetilanteesta johtuva ajan puute. Tämän vuoksi aikaisemmin käytössä olleella kahdella liikuntaan käytetyllä työtunnilla oli ollut suuri merkitys.

Vähän liikkuminen on kansallinen ongelma, sillä suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys 2003–2008 -aineiston pohjalta tehdyn analyysin mukaan korkein­taan kerran viikossa liikuntaa harrastavilla on sairauspoissaolopäiviä vuodessa 4,5 päivää enemmän kuin niillä, jotka harrastavat liikuntaa 2–3 kertaa viikossa.

Henkilökunnasta 70 % oli käyttänyt yliopistoliikunnan palveluja. 35 % oli käyt­tänyt edellisvuotena kaksi tuntia työaikaa viikossa säännöllisesti liikuntaan ja samoin 35 % epäsään­nöllisesti. Joissakin yksiköissä kahden tunnin käyttö oli kielletty. Eniten henkilökunta kävi ryhmäliikuntatunneilla, osallistui kursseille, hyödynsi omaa viikoittaista salivuoroa tai kävi uimassa.

Ilmaiseksi tarjotut ryhmäliikuntatunnit olivat kyselyn mukaan juuri niitä tunteja, joista henkilöstö eniten piti. Yli puolet kyselyyn vastaajista oli osallistunut yliopistoliikunnan erilaisiin tapahtumiin. Useampikin olisi osallistunut, mutta työkiireet olivat estäneet tämän. Henkilöstö piti monipuolisista liikuntatapahtumista, mutta toivoi mahdollisuutta liikkua niissä omatoimisesti.

Yliopiston henkilökunta liikkuu kaikkein mieluiten ulkona. Sisäliikuntapaikkoina henkilöstö suosi kampusalueen liikuntatiloja, koska niihin oli helppo ja nopea siirtyä työpaikalta. Liikuntaa harrastettiin mieluiten arkisin maanantaina–torstaina klo 16–18.

Kyselyn vastaajat kokivat suurena menetyksenä sen, että kahta viikoittaista työtuntia ei voinut käyt­tää enää liikuntaan. Heidän mielestään yliopiston imago työnantajana heikkeni tämän vuoksi. Vas­taajat kokivat myös, että heidän työkykynsä, työhyvinvointinsa ja työmotivaationsa heikkeni, kun kahdesta tunnista luovuttiin.

Keinoja, joilla jokainen voisi parantaa hyvinvointia

 • stressaamalla vähemmän tekemättömistä töistä ja unohtamalla työasiat kotona
 • istumalla vähemmän ja huolehtimalla työpisteen ergonomiasta
 • tauottamalla työtä taukojumpalla tai muuten
 • tekemällä työt vähemmällä kiireellä
 • hyödyntämällä liikuntapäiviä ja henkilökunnan liikuntaryhmiä
 • liikkumalla monipuolisesti, venyttelemällä ja ulkoilemalla
 • innostumalla ja innostamalla muita liikkumaan
 • olemalla kiva muille ja antamalla toisille positiivista palautetta
 • huolehtimalla riittävästä unesta ja rentoutumisesta sekä ottamalla aikaa liikunnalle
 • vaikuttamalla itse omien korviensa väliin.

 

Anneli Mörä-Leino

Jaa |