Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Uutiset Yliopiston johtoryhmän roolipelipäivä. Mielikuvituksesta tukea yliopiston tulevaisuuden hahmottamiseen

Yliopiston johtoryhmän roolipelipäivä. Mielikuvituksesta tukea yliopiston tulevaisuuden hahmottamiseen

tekijä: Katri Lehtovaara Viimeisin muutos keskiviikko 25. huhtikuuta 2018, 13.49
Yliopiston laajennettu johtoryhmä kokoontui maanantaina 9.4. pelaamaan strategiatyön roolipeliä ja hahmottelemaan yliopiston mahdollisia tulevaisuuskuvia. Mukana oli myös edustajia yliopistokollegiosta. Strategiapeli oli simulaatioharjoitus, jossa ryhmät eri rooleissa testasivat strategioita ja pyrkivät ennakoimaan muiden yliopistojen liikkeitä suhteessa yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

copy_of_kokotyryhm_valmis.jpg
Osallistujat kokoontuivat purkamaan simulaatioharjoituksen tuloksia.
Pelin tarkoitus oli auttaa osallistujia tunnistamaan muutoksia Jyväskylän yliopiston toimintaympäristössä ja keskustella muutosten vaikutuksista yliopiston strategiaan. Pelissä arvioitiin yliopiston vetovoimaisuutta erilaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa ja kilpailutilanteissa. Osallistujat tarkastelivat suomalaisten yliopistojen vetovoimatekijöitä ja Jyväskylän yliopiston kykyä ylläpitää ja parantaa houkuttelevuuttaan opiskelupaikkana, työpaikkana ja kumppanina eri sidosryhmille kansallisesti ja kansainvälisesti. Lähtöoletus oli, että kilpailu resursseista yliopistojen välillä kiristyy.

Pelin keskiöön nousivat monialaisuus, kansainvälisyys ja yliopiston juuret

Osallistujat arvioivat Jyväskylän yliopiston vetovoimaltaan keskivahvaksi, ja esimerkiksi perhe-elämän laadulta jopa parhaimmaksi. Myös Jyväskylän yliopiston rooli suomalaisen koululaitoksen synnyssä tunnistettiin vetovoimatekijäksi, mutta samalla tekijäksi jota ei ole täysin hyödynnetty.

Yhteistyön syventämisestä ja kansainvälistymisestä käytiin vilkasta keskustelua. Pelaajat näkivät, että Jyväskylän yliopistolla on mahdollisuuksia hyödyntää monialaisuuttaan, ja että kilpailutilanteesta huolimatta Jyväskylän yliopisto voi menestyä ilman fuusioita. Myös brändin vahvistaminen ja yliopiston identiteetin kirkastaminen tulivat vahvasti esiin.

Työryhmä
Ryhmät työskentelivät strategian parissa ja hahmottelivat ajatuksiaan julisteiksi

Pelin kehittyessä konkretisoituivat yliopistojen mahdollisuudet tehdä omaleimaisia valintoja ja jopa irtiottoja. Osallistujista moni heittäytyi rooleihinsa, ja totunnaisista rooleista luopuminen synnytti uudenlaista keskustelua. Näissä rooleissa osa päätti investoida voimakkaasti kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin, osa korosti henkilöstön rekrytointia ”rahalla”. Kaikkien yhteinen kokemus oli, että oman yliopiston toiminnan tarkastelu oli vaikeampaa kuin lennokkaatkin ratkaisut muiden yliopistojen rooleissa.

Neljä skenaariota tulevaisuudesta

Yhteiskunnan muutoksia hahmoteltiin neljän, ennalta valmistellun skenaarion kautta. Skenaarioita on ollut laatimassa kaikista tiedekunnista, kahdesta erillislaitoksesta ja opiskelijoiden edustajasta muodostettu 12 hengen asiantuntijajoukko. Skenaariotyötä tukemassa olivat strategian professorit Kalle Pajunen ja Juha-Antti Lamberg. Skenaariot esitellään työryhmän loppuraportissa, joka on luettavissa yliopiston intranetissä.

Rehtori
Rehtori Keijo Hämäläinen

Strategiapeli on paitsi fasilitointimenetelmä, myös ajattelutapa, jonka osallistujat voivat omaksua osaksi strategisen ajattelun ”työkalupakkiaan”. Strategiapelissä tukena oli akateeminen johtaja Mikko Laukkanen (Aalto University Executive Education) ja markkinoinnin apulaisprofessori Jukka Luoma (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu). He kertoivat monista mahdollisuuksista soveltaa menetelmää yksittäisen tutkinto-ohjelman kehittämisen tuesta aina suuryritysten yritysstrategioiden valmisteluun.

Strategian simulaatiopelistä ja skenaarioista löydät lisää tietoa yliopiston intranetistä uno.jyu.fi/fi/yliopisto/visio2030 (kirjautuminen JYU-tunnuksilla)

 

Lisätietoja:

suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen
jarkko.pirkkalainen@jyu.fi tai 040-737 3364

Jaa |