Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Uutiset Nousevien alojen työpajoissa keskustellaan monitieteisesti tulevaisuuden teemoista

Nousevien alojen työpajoissa keskustellaan monitieteisesti tulevaisuuden teemoista

tekijä: pematoiv — Viimeisin muutos tiistai 24. toukokuuta 2016, 11.58
Jyväskylän yliopistossa pyritään tunnistamaan tulevaisuuden nousevia aloja lisäämällä yhteistyötä ja keskustelua eri tiedekuntien välillä. Yliopiston strategian toimenpideohjelmaan (2016–2020) määritettiin helmikuussa 2016 viisi nousevaa alaa, joita tarkastellaan lähemmin monitieteisissä työpajoissa Lozzin Alvarissa kevään ajan vararehtori Kaisa Miettisen ja suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalaisen johdolla.

DSC_1689.JPG
Tilaisuuden alussa työpajalaiset esittäytyvät toisilleen
Nousevien alojen työpajojen tavoitteina on saattaa alojen osaajia eri tiedekunnista saman pöydän ääreen, mahdollistaa vuoropuhelu heidän välillään ja luoda pohjaa jatkoa varten esimerkiksi monitieteisten tutkimushankkeiden aloittamiseksi.  Maanantain 23.5. työpajan aiheena oli pedagogiikka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäristöissä. Tilaisuudessa esiin nousseita teemoja olivat muun muassa tulevaisuuden teknologiat ja oppiminen, pelillisyys opetuksessa ja teknologian hyödyntäminen arvioinnissa.

Yksi tilaisuuteen osallistuneista oli viestintätieteiden laitoksen varajohtaja, pedagoginen johtaja ja yliopiston lehtori Marko Siitonen, jota aihe kiinnostaa erityisesti oman tutkimuksen ja opetustyön takia.

–  Oma tutkimukseni liittyy tähän käsiteltävään aiheeseen, sillä tutkin ryhmien ja yhteisöjen toimintaa verkkoympäristöissä. Voidaan puhua niin sanotusta jaetusta yhteisöllisestä oppimisesta. Sen lisäksi minua kiinnostaa opetustyö ja sen tulevaisuus, koska digitalisaatio on huomioitava opetuksessa ja sen järjestämisessä, Siitonen kertoo.

Työpajoissa eri alojen osaajat kohtaavat

Nousevien alojen tarkasteluun perehtyviä työpajoja on keväällä järjestetty jo kolme ja kaksi niistä on vielä edessäpäin. Niiden tunnistaminen aloitettiin jo aikaisemmin yliopiston johtoryhmässä viime vuoden lopulla ja lisäksi ensimmäisiä teemoja kartoitettiin Lyhdyssä vuoden alussa. Jäljellä olevat tilaisuudet pidetään keskiviikkona 25.5. ja maanantaina 30.5. Toiseksi viimeisessä tilaisuudessa teemana on laskennallinen ajattelu ja Big data –analytiikan käyttö päätöksen teon tukena ja osana kyberturvallisuuden tutkimusta. Viimeisessä tilaisuudessa perehdytään monitieteiseen aivotutkimukseen ja erityisesti siihen, miten oppiminen, musiikki, liikunta ja fyysinen harjoittelu sekä terapia vaikuttavat ihmisen ja aivojen toimintaan.

–  Alati muuttuvassa maailmassa kaikilta, kuten myös yliopistoilta, odotetaan profiloitumista ja tulevaisuuteen katsomista. Siinä yliopiston tulee hyödyntää sen omia painoaloja, olemassa olevia vahvuuksia ja osaajia. Työpajoissa tarkasteltavat nousevat alat perustuvatkin juuri omiin vahvuuksiimme, suunnittelupäällikkö Pirkkalainen kertoo.

Pirkkalainen kiittää myös jo mukana olleita kiinnostuksesta ja antoisista keskusteluista.

–  Ilmapiiri työpajoissa on ollut hyvin innostunut. Kävijät ovat kiitelleet erityisesti mahdollisuutta tarkastella aloja monitieteisessä porukassa eri tasojen ihmisten kanssa eikä vain oman tieteenalan näkökulmasta. Haasteena meillä onkin seuraavaksi se, millä tavalla tätä tarkastelua voidaan tukea tulevaisuudessa, Pirkkalainen toteaa. Nousevien alojen sisällöt ja tavoitteet voivat vielä tarkentua, ja aloja arvioidaan kriittisesti, hän lisää.

KaisaMiettinen_ja_JarkkoPirkkalainen
Vararehtori Kaisa Miettinen ja suunnittelupäällikkö Jarkko Pirkkalainen kuuntelevat työpajalaisten ajatuksia päivän aiheesta

Jyväskylän yliopiston johto määritteli helmikuussa 2016 yliopiston omiin painoaloihin pohjautuen viisi nousevaa alaa, joita ovat monitieteinen aivotutkimus, bioresurssitutkimus monitieteellisenä osaamiskeskittymänä, laskennallinen ajattelu ja Big data –analytiikan käyttö osana päätöksentekoa ja kyberturvallisuuden tutkimusta, pedagogiikka ja digitaalisuus monimuotoistuvissa oppimisympäristöissä sekä monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus.

Tulevat nousevien alojen työpajat Lozzin Alvarissa
Keskiviikko 25.5. klo 13.15–16.00 Laskennallinen ajattelu ja Big data –analytiikan käyttö päätöksenteon tukena ja osana kyberturvallisuuden tutkimusta
Maanantai 30.5. klo 13.15–16.00 Monitieteinen aivotutkimus: oppimisen, musiikin, liikunnan ja fyysisen harjoittelun sekä terapioiden vaikutus ihmisen ja aivojen toimintaan
Ilmoittautuminen Satu Lassilalle: satu.lassila@jyu.fi

Teksti: Petra Toivanen kuvat: Lilja Tervo

Jaa |