Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Uutiset Nuorten stipendiaattien päivä tutkijana

Nuorten stipendiaattien päivä tutkijana

tekijä: Elina Leskinen Viimeisin muutos tiistai 05. syyskuuta 2017, 16.52
Keski-Suomen Kemistiseura ry on yhdessä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kanssa jakanut vuodesta 2010 alkaen vuosittain viisi kannustusstipendiä kemiasta kiinnostuneelle ja sitä harrastavalle alakoulun 5. tai 6.luokkalaiselle. Tänä vuonna kaikki stipendin saajat olivat 6.luokkalaisia. Osan stipendistä muodostaa Päivä Tutkijana Kemian laitoksella.

Lauantaina 19.8.2017 Keski-Suomen Kemistiseura ja kemian laitos saivat vieraakseen kolme innokasta alakoulustipendiaattia vanhempineen. Ryhmä oli tavallista vierailuryhmää innokkaampi ja aktiivisempi tekemään töitä ja kyselemään. Tänä vuonna stipendiaattien lisäksi joukossa oli mukana luonnontieteistä kiinnostunut ja innokas ekaluokkalainen.

Vierailupäivä alkoi ohjaajille hieman poikkeavasti, sillä palolaitos harjoitteli omaa toimintaansa kemikaalionnettomuuden varalta kemian laitoksella.

Päivä saatiin lopulta käyntiin kemian laitoksen ja Keski-Suomen LUMA keskuksen johtajan professori Jan Lundellin tervehdyksellä. Keski-Suomen Kemistiseuran varapuheenjohtaja Pirjo Häkkinen kertoi päivän ohjelmasta ja kertasi turvallisuusasiat, jotta oikeilta kemikaalivahingoilta vältyttäisiin: laboratoriossa pitkät hiukset on sidottava ja päällä on pidettävä työtakkia, suojalaseja ja hanskoja. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä synteesit ja analyysit ovat vähintään lukiotasoisia ja välineet tutkimuslaboratoriossa käytettäviä.

Innokas ja tiedonjanoinen ryhmä

pivtutkijana.jpg
Alaluokkalaiset pääsivät kokemaan, millaista on työskennellä tutkijana.

Laboratoriotöitä varten stipendiaatit jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmien ohjaajina toimivat Pirjo Häkkinen sekä tutkijatohtorit Jani Moilanen ja Anssi Peuronen. Näin stipendiaatit saivat mahdollisimman laajaa, henkilökohtaista ja asiantuntevaa opastusta.

Töiden suorittamiseen oli varattu reilusti aikaa. Aamupäivän aikana valmistettiin kuparin pinnalle muodostuvaa patinaa kuparisulfaatin avulla. Patinan valmistaminen sujui kaikilta mallikkaasti. Tässä työssä he opettelivat käyttämään erilaisia laboratoriovälineitä. Erityisen mieleistä oli, että päivän aikana valmistetun patinan sai ottaa mukaan kotona suoritettavia jatkotutkimuksia varten.

Aamupäivän työskentelyn jälkeen maistuvat tortillat antoivat lisävoimia iltapäivän tutkimustehtävään, jossa tehtiin analyysi laitokselle tulleista näytteistä. Stipendiaattien tehtävänä oli tutkia, mitä purkissa oleva valkoinen jauhe on. Näytteitä käsiteltiin kolmella eri tavalla: testattiin kokeellisesti, määritettiin IR-spektri ja piirrettiin molekyylimalli. Tällaisen tutkijantyöhön tutustumisen toivotaan kannustavan nuorten harrastuneisuutta ja lisäävän heidän aktiivisuuttaan koulun kemian opetuksessa. Stipendiaatit kommentoivat työskentelyä opettavaiseksi, he joutuivat miettimään saamiensa tuloksien perusteella, mitä ainetta heillä oli näytteenä.

Jani Moilanen ja Anssi Peuronen esittelivät vielä lopuksi vieraille kemian laitoksen tutkimuslaitteita ja kertoivat tämänhetkisistä tieteellisistä saavutuksista. Päivä kemian laboratoriossa oli mielenkiintoinen ja antoisa, koska työskentely tapahtui oikeassa paikassa ja oikeilla välineillä. Stipendiaatit olivat erittäin tyytyväisiä ohjelmaan ja heidän uteliaisuutensa luonnontieteitä kohtaan kasvoi entisestään.

Teksti: Pirjo Häkkinen

Kuva: Jan Lundell

Jaa |