Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Uutiset Työsuojeluvaltuutettu on sanansaattaja

Työsuojeluvaltuutettu on sanansaattaja

tekijä: Anitta Kananen Viimeisin muutos torstai 18. toukokuuta 2017, 15.32
Yliopiston työsuojeluvaltuutetut ovat huomanneet, ettei henkilökunta tunne heitä ja heidän toimenkuvaansa vielä kovin hyvin. Suunnittelija Heli Niskanen on toiminut tehtävässä kuluvan vuoden alusta. Laboratoriomestari Jorma Lindillä on kokemusta jo neljän vuoden ajalta.

Valtuutetun tehtäviksi on määritelty muun muassa edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa, kuten ongelmatilanteiden selvittämisessä ja työsuojelutarkastuksissa. Tehtävään voi valmentautua suorittamalla työsuojelukurssin, joka on hyvin kattava paketti lainsäädännöstä lähtien. Niskanen suorittaa sitä parhaillaan. Aiemmassa työpaikassaan kouluttautunut Lind on huomannut, että asiat opettavat myös toiminnan myötä.

– Työn kuormittavuus vaihtelee, välillä on kiireempää. Nyt tuntuu, että kevättä kohti rauhoittuu, Lind arvioi. Työsuojeluvaltuutetut ovat kaikkien käytettävissä. Kumpaan tahansa voi olla yhteydessä, ja tarvittaessa he voivat tehdä myös yhteistyötä, jos jonkin tilanteen selvittäminen sitä edellyttää.

Jorma Lind ja Heli Niskanen kannustavat yliopistolaisia ottamaan ongelmissa rohkeasti yhteyttä.

Työsuojeluvaltuutettu toimii tehtävässä oman työnsä ohessa. Osa toimeen käytettävästä ajasta kuluu säännöllisesti toistuvissa kokouksissa, joista esimerkkinä vaikkapa työsuojelutoimikunnan kokoukset. Jyväskylän yliopistossa asioita hoidetaan hyvässä yhteistyössä työnantajan kanssa.

Valtuutetut toivovat pääsevänsä puuttumaan tapauksiin ja asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos jokin asia kaihertaa, niin työsuojeluvaltuutettuihin voi ottaa yhteyttä kaikissa työoloihin liittyvissä kysymyksissä. Usein yhteydenottoa arkaillaan, epäillään että nimi kulkeutuu eteenpäin esimiehelle. Pelko on kuitenkin turha.

– Me käsittelemme asioita, emme nimiä. Vaikka kysymys olisi henkilöiden välisiin suhteisiin liittyvistä asioista, nimet säilyvät vain meidän tiedossamme. Toisaalta me emme myöskään ole asianajajia. Emme edusta ketään yksittäistä työntekijää, vaan asiat selvitetään asioina, Lind ja Niskanen kertovat.

Tapaukset vaihtelevat sisäilmasta henkilökemiaan

Työtilojen sisäilmaan liittyvät ongelmat työllistävät Jyväskylän yliopistossa edelleen eniten. Hoidettavaksi tulee myös työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin liittyviä kysymyksiä, jotka useimmiten liittyvät esimiehen ja alaisen keskinäiseen toimintaan.

– Työolot ja -ympäristö kuuluvat meille, mutta palkkaan liittyvät kysymykset ohjataan luottamusmiehille. Saattaa kuitenkin olla tapauksia, joita hoidetaan myös yhteistyössä luottamusmiesten kanssa. Joskus yhteistyössä on mukana myös työterveys.

Joka neljäs vuosi yksiköittäin tehdään työpaikkaselvityksiä. Näissä mukana oleminen on haastateltavien arvion mukaan runsaasti aikaa vievä tehtävä. Valtuutetut toivoisivat henkilöstöltä aktiivisuutta kyselyihin vastaamisessa, jotta eri yksiköiden tilanteista saataisiin totuudenmukainen kuva.

Ensi syksynä toteutetaan työhyvinvointikysely koko henkilöstölle. Siinäkin toivotaan aktiivisuutta henkilöstöltä.

– Toivottavasti ihmiset vastaisivat aktiivisesti. Mitä enemmän vastauksia, sen totuudenmukaisempi kuva koko yliopistosta työyhteisönä hahmottuu, Lind toivoo.

Teksti Anitta Kananen, kuvat Tarja Vänskä-Kauhanen

Jaa |