16.03.2018

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Luvut taulukossa ja kuvissa esitetty henkilötyövuosina.

Näin käytät Tilastot-sivuston kaavioita

Tietolähde: Jyväskylän yliopiston tietovaraston kautta Jyväskylän yliopiston henkilöstötietojärjestelmä

Tutkijanuravaiheet eli tutkijanuraportaat on määritelty Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa. Neliportainen tutkijanuramalli perustuu siihen, että kaikki yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsenien tehtävät ovat sijoitettavissa tutkijanuramallin mukaisille portaille (I-IV), lukuun ottamatta tuntiopettajan työtä tekeviä henkilöitä.

Tällä sivulla ei ole mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastoinnin mukaisesti tuntityöntekijöitä eikä yliopistopalveluiden tuntiopettajia (jotka ovat pääsääntöisesti yliopistoliikunnan tuntiopettajia).

Opetus- ja tutkimushenkilöstön lisäksi yliopistolla on muuta henkilökuntaa, esim. hallintohenkilöstöä, opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöä, ATK-, kirjasto-, huoltohenkilöstöä sekä harjoittelijoita.