Tutkimus

Neljä akatemiaprofessuuria

 • Sara Heinämaa 2017-2021
  Sara Heinämaa kehittää tutkimuksessaan filosofisen analyysin sosiaalisesta syrjäytymisestä ja ulossulkemisesta. Hän avaa uuden näkökulman normaaliuden ja epänormaaliuden ilmiöihin luovalla otteella ja tieteidenvälisellä dialogilla. Hän on ruumiinfenomenologian johtava tutkija kansainvälisessä tutkimuskentässä, ja hänen julkaisujaan on huomioitu myös tunnustuspalkinnoin. Hänet tunnetaan ympäri maailmaa uraauurtavista tutkimuksistaan, jotka selvittävät kokemuksen perusulottuvuuksia, kehollisuutta, minuutta ja toiseutta, ajallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
   
 • Hannu Häkkinen 2016-2020
  Häkkinen tekee tutkimusta Nanotiedekeskuksessa (NSC) ja yhteistyössä NSC:n tutkimusryhmien ja kymmenen ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Hän toimii myös Nanotiedekeskuksen johtajana. Häkkinen tutkii teoreettisin ja laskennallisin menetelmin nanorakenteisten metalli-molekyyli-rajapintojen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Tutkimus keskittyy erityisesti orgaanisilla molekyyleillä suojattuihin metallinanopartikkeleihin ja nanorakenteisiin sekä niiden käyttöön muun muassa katalyysissä, sensoreina ja bioyhteensopivina leimoina.

 • Petri Toiviainen 1.1.2014–31.12.2018
  Toiviainen on kansainvälisesti tunnettu systemaattisen musiikkitieteen tutkija, joka on erikoistunut musiikin kognitiivisten prosessien mallintamiseen ja laskennallisiin musiikkianalyysimenetelmiin. Hänen tutkimustietoaan sovelletaan musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä. Toiviaisen tutkimusaloja ovat musiikintutkimus, psykologia, laskennallinen data-analyysi sekä systeeminen ja kognitiivinen neurotiede. Hän johtaa Suomen Akatemian Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköä. Tiedote 04.06.2013
 • Kari Rissanen 1.1.2013 - 31.12.2017 ja 1.1.2008 - 31.12.2012.
  Rissasen  tutkimusala on orgaaninen kemia ja erityisesti supramolekyylien kemia, nanokemia ja röntgenkristallografia. Tiedote 05.06.2012  22.6.2016