Tutkimus

Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan

Kuinka hallitsen tutkimusaineistojani koko tutkimusprosessin ajan

Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan ja julkaisemiseen (pdf)

Peruspalvelupaketti tutkimushankkeille

Services for the implementation of the data management plan

Hae peruspalveluita tutkimukselle / Apply for free services

Peruspalvelupaketin hakulomake / Service application form

Pienten tutkimusryhmien levytilan hakulomake / Disk space for small reserch groups

Hae tallennustilaa IDA tutkimusaineistojen säilytyspalvelusta / Apply IDA storage space

Aineistonhallinnan periaatteet

Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet Jyväskylän yliopistossa (pdf) (Rehtorin päätös 9.9.2014)
Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet Jyväskylän yliopistossa (html) (Rehtorin päätös 9.9.2014)

Principles of research data management at the University of Jyväskylä (pdf) (Rector's decision 9.9.2014)

Rehtori on hyväksynyt 9.9.2014 Jyväskylän yliopiston Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet. Jyväskylän yliopiston tavoite on profiloitua kansainvälisesti tunnustettuna tiedeyliopistona ja pitää huolta siitä, että tutkimusinfrastruktuurit ovat huipputasoa ja kaikin puolin toimivia. Laadukkaaseen tutkimusinfrastruktuuriin kuuluu hallittu tutkimusaineistojen käsittely- ja uudelleenkäyttöprosessi. Tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelmassaan 2012 - 2017 (TIO) yliopisto on asettanut tavoitteeksi kehittää järjestelmiään tutkimusaineistojen tallentamiseen ja niiden avoimeen käyttöön. Periaatteissa kuvataan ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla aineistojen hallintaa kehitetään ja tutkimuksen tietoaineistojärjestelmiä luodaan. Tavoitteena on tutkimusresurssien käytön tehostaminen ja tutkimusaineistojen avoin käyttö.


Avoimen tieteen periaatteet ja käytännöt Jyväskylän yliopistossa

Tutkimusaineistoja koskevat ehdot ja sopimukset

Tutkimusaineistoja koskevat sopimukset riippuvat tutkimushankkeen tyypistä. Yleiset tutkimusaineistoja koskevat sopimusehdot, oikeuksiensiirtosopimus sekä aineistosopimuspohjat eri tyyppisille tutkimushankkeille on koottu Tutkimus- ja innovaatiopalvelujen sivulle.

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/tutkimuspalvelut/lakipalvelut/sopimusmallit

Ks. erityisesti oikeuksiensiirtosopimukset ja muut sopimusmallit.