Tutkimus

Peruspalvelupaketti tutkimushankkeille: aineistonhallintasuunnitelmasta toteutukseen

Tutkimuksen aikainen aineistojen käsittely ja aineistojen avaaminen

Tutkimuksen rahoittajat edellyttävät hankesuunnitelmiin liitettäväksi aineistonhallintasuunnitelman, jossa kerrotaan, paitsi aineistojen julkaisemisen tavasta, myös siitä, miten aineistoja käsitellään tutkimuksen tekemisen aikana. Keskeiset tutkimuksen rahoittajat ja tutkimusjulkaisujen kustantajat edellyttävät myös tutkimusaineistojen avaamista soveltuvin osin.

Rehtorin päätöksellä Jyväskylän yliopisto tarjoaa rahoitusta saaneille tutkimushankkeille peruspalvelut yliopiston arkistosäännössä määriteltyjen tallennusaikojen edellyttämiin tai, arvokkaiden aineistojen ollessa kyseessä, pidempiaikaisiin aineistojen tallennuksiin. Lisäksi peruspalveluna tutkimushankkeet saavat käyttöönsä wiki-ryhmätyöskentelytilan sekä hankkeen julkiset verkkosivut.

Tutkimushankkeen peruspalvelupaketti on seuraava:

  • Tutkimushankkeet saavat käyttöönsä rajatun, varmuuskopioidun tallennustilan tutkimusaineistoille
  • Videoaineistoja varten on tutkimusaineistoille kohdennettu tallennustila Moniviestimestä
  • Tutkijoiden ryhmätyöskentelyä varten Confluence-wiki –työtila
  • Tutkimushankkeiden julkistamista varten vakioidut verkkosivut.

Peruspalvelun saaminen hankkeelle edellyttää, että tutkimusaineisto kuvataan metatiedolla. Metatiedossa kuvataan mm. aineiston omistajuus. Julkaistava osuus aineistosta voidaan avata avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti halutuin käyttöehdoin. Aineistojen jakamiseen ja julkaisemiseen on tarjolla yliopiston omia alustoja (Dataverse, JyX) ja ulkopuolisia palveluja (mm. Tietoarkisto, CSC/IDA).

Koska kyseessä on kapasiteetiltaan rajattu tallennuspalvelu, tutkijoita ja tutkimusryhmiä kehotetaan varaamaan myös hankebudjetteihin rahoitusta tutkimushankkeissa, jotka tuottavat suuria aineistomääriä.

Lisätietoja:

Antti Auer, tietohallintopäällikkö, p. 050 376 1200, antti.auer@jyu.fi