Viveca - hyvinvointiteknologian keskus

etusivu.jpg

Viveca - hyvinvoinnin tutkimusta, osaamista ja tuotekehitystä

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikön päämääränä on luoda uusia toimintamalleja ja -tapoja siirtää liikunta- ja terveystieteiden osaamista ja tietoa yrityksiin sekä julkiselle ja kolmannelle sektorille.

Viveca-yksikkö toimii aktiivisesti uusien tulevaisuuden liikunta-, terveys- ja niiden edistämiseen liittyvien konseptien luomisessa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden kanssa. Toimintamallin päämääränä on yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden liikuntaan ja terveyteen liittyvien käytännön elämän ongelmien ratkaiseminen tiedekunnan eri laitosten osaamista yhdistäen.

Viveca-yksikkö linkittää tiedekunnan toiminnan maailmanluokan tutkimusyliopistojen liiketoiminnan sekä urheilu- ja liikunta-alan tutkijoihin, opiskelijoihin ja osaajiin. Toiminnan strategisena tavoitteena on kehittyä kansainväliseksi alan osaamiskeskittymäksi, jolla on merkittävät kansalliset ja kansainväliset osaamis- ja liiketoimintaverkostot.

Viveca-yksikkö siirtää liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan osaamista lähemmäksi yritysten ja yhteisöjen kehitystoimintaa ja näin laajentaa tiedekunnan kehittämisen fokusta enemmän kokonaisuutta ja liiketoimintaa painottavaksi. Viveca-yksikön toiminnan painopisteet ovat :Viveca yritysprosessi FI 2

  • Uudet tuote- ja palvelukonseptit liikunnassa ja hyvinvoinnissa
  • Yritysyhteistyö, jossa päämääränä on ratkaista käytännön elämän ongelmia
  • Kansainvälinen huipputason tutkimus- ja kehitysyhteistyö
  • Asiantuntijapalvelut

Vivecan pääosaamisalueina ovat:

  • Liikuntabiologia (biomekaniikka, liikuntafysiologia sekä valmennus- ja testausoppi)
  • Liikunnan käyttäytymistieteet (liikuntapsykologia, -sosiologia, -pedagogiikka, -suunnittelu ja -hallinto)
  • Liikunta ja terveys (gerontologia, terveyden edistäminen, fysioterapia ja kuntoutus, liikuntalääketiede)
  • Liikunta-, hyvinvointi- ja terveysteknologia
  • Motorinen oppiminen


Viveca-nimi liittyy latinan ja italian 'vivere'-verbiin ('elää'). Viveca on naisen nimenä samaa kantaa kuin Viivi ja Viwi tehden näin kunniaa Jyväskylässäkin vaikuttaneelle arkkitehti Wivi Lönnille.