aloitussivulle

Helsingin Sanomat
Turun Sanomat

Lehtihuone
Yleisradion TV-uutiset
MOT
Lisätietoja arkistoista

Christian Science Monitor
The Mail & Guardian

BBC
Amazon
Metalab
Ecola
Russianstory


Elektroniset juttuarkistot

Tutkivan jutun pohjatyö alkaa kirjallisen materiaalin hankkimisesta ja seulomisella. Perinteisesti taustamateriaalia on etsitty muun muassa toimituksien leikearkistoista. Nykyisin suuri jossakin julkistusta toimituksellisesta materiaalista on saatavissa elektronisessa muodossa. Tämä pätee niin koti- kuin ulkomaisiin sanoma-, aikakaus- ja tieteellisiin lehtiin ja muihin julkaisuihin. Lehdet ovat perustaneet arkistoja, joihin jutut tallennetaan ja - mikä parasta - joista niitä voi etsiä hakusanojen tai hakusanayhdistelmien avulla. Vastaavia arkistoja löytyy myös tv- ja radio-asemien kotisivuilta.

Arkistojen hakupalvelu on käytännössä välttämätön. Jotkut lehdet tarjoavat vanhoja numeroitaan numerojärjestyksessä, jolloin arkiston käyttäminen edellyttää koko aineiston läpikäyntiä.

Useimmat elektroniset arkistot ovat avoimia eli maksuttomia, jotkut (Yhdysvalloissa muun muassa New York Times, Washington Post, Isossa-Britanniassa Financial Times) perivät kuukausittaista käyttömaksua tai juttukohtaista korvausta (esimerkiksi Los Angeles Times ja Christian Science Monitor).

Arkistojen puutteena on, että ne ulottuvat useimmiten vain muutamia vuosia taaksepäin. Suomessa avoimet elektroniset arkistot alkavat 1990-luvun loppupuolelta. Arkistot sisältävät aukkoja, sillä läheskään kaikkea painetussa muodossa julkaistua materiaalia ei ole siirretty elektronisiin arkistoihin.

Pääkirjoitukset ja lyhyet uutiset jäävät usein arkistojen ulkopuolelle. Arkistoissa on myös virheitä ja puutteellisuuksia, sillä juttuihin tehtyjä oikaisuja ei ole läheskään aina viety arkistoihin - puhumattakaan vastineista tai yleisönosastokeskustelusta. Haettavia juttuarkistoja on nykyisin niin paljon, ettei kattavaa luetteloa ole saatavissa. Lähes kaikilla suurimmilla maakuntalehdillä on haettava arkisto, joka on ainakin toistaiseksi ilmainen. Seuraavassa tärkeimpiä osoitteita suomalaisille toimittajille sekä muutamia ulkomaalaisia linkkilistoja ja osoitteita aiheesta.

Linkkejä lehtien elektronisiin arkistoihin Suomessa

Helsingin Sanomat
Helsingin Sanomien Verkossa ei ole koko lehden materiaalia, ainoastaan Verkossa ilmestyneet jutut. Verkossa on tosin alettu julkaista koko ajan enemmän lehden aineistosta. Arkisto alkaa syksystä 1996. http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto

Turun Sanomat
Turun sanomien arkisto alkaa kesäkuusta 1997. http://www.turunsanomat.fi/

Lehtihuone
Yleisradion A-studion sivustolla on laaja kokoelma verkossa ilmestyvistä lehdistä. Mukana on myös sellaisia, joilla ei ole haettavaa arkistoa. http://www.yle.fi/a-studio/lehtihuone/press.htm

Yleisradion TV-uutiset
TV-uutisten arkisto alkaa kesäkuusta 1997. http://www.yle.fi/tvuutiset/uutisarkisto.html

MOT

Yleisradion tutkivan journalismin ohjelman sivusto sisältää arkiston, johon on tallennettu vuoden 1998 alusta vanhojen ohjelmien käsikirjoituksia, haastatteluja ja linkkilistoja.
http://www.yle.fi/mot

Lisätietoja arkistoista
Mikael Böökin laatima sivusto, jossa linkkejä lehtien arkistoihin ja aiheeseen liittyvään tutkimukseen. http://www.kaapeli.fi/~book/va/pressarchives.html

Linkkejä lehtien elektronisiin arkistoihin ulkomailla

Christian Science Monitor
Yhdysvaltalainen aikakauslehti, jonka arkisto ulottuu peräti vuoteen 1980. Käyttö osittain maksullinen.
http://www.csmonitor.com

The Mail & Guardian
The Mail & Guardian on eteläafrikkalainen uutislehti, jonka arkisto alkaa kesäkuusta 1994.
http://wn.apc.org/wmail/issues

BBC
BBC:n uutisten haettava arkisto. Alkaa vuodesta 1997. http://www.bbc.co.uk/search/

Amazon
Kirjojen haku ja tilaus verkosta Amazonin kautta. Erinomainen lähdetietojen tarkistamiseen.
http://www.amazon.com

Metalab
Kokoelma sanomalehtien haettavista arkistoista eri puolilta maailmaa (ei Yhdysvalloista). http://metalab.unc.edu/slanews/internet/ForArchives.html

Ecola
Lukuisia haettavia arkistoja Yhdysvalloista. http://www.ecola.com/archive/press/

Russianstory
Venäläisiä lehtiä elektronisessa muo
dossa
http://www.russianstory.com/rover/