aloitussivulle

- Kansanedustajien täysistuntopuheet
- Valtioneuvoston hankerekisteri

- KKO:n ja KHO:n ennakkoratkaisut
- Pääkaupunkiseudun kirjastojen aineistohaku
- Helsingin yliopiston kirjaston tietopalvelut
- Aineistoa eduskunnan kirjastossa
- Väestörekisterikeskuksen tarjoama maksullinen osoitepalvelu
- Elokuvatietopankki
- Sankarivainajat
- Sisäpiiriläisten osakkeet
- Arkistolinkkejä
- Tietokantoja ja hakemistoja
ULKOMAILLA
- Search Systems
- Illinoisin vangit
- Oklahoman kuolemaantuomitut
- Vaalirahoitus
- Yhdysvaltalaisia tietolähteitä
- Noam Chomsky -arkisto

-


Rekisterit ja tietokannat

Verkon kautta on saatavissa runsaasti erilaisia rekistereitä ja tietokantoja, joiden käyttö on ilmaista. Rekistereihin on tallennettu tietoja muun muassa asiantuntijoiden yhteystiedoista, verotettavista tuloista ja omaisuudesta sekä osakeomistuksista. Tietoja on tosin saatavana maksuttomasti vain tietyistä erityisryhmistä. Maksullisia rekistereitä ovat muun muassa puhelintiedot.

Tietokannat sisältävät paitsi alkuperäisaineistoa myös viitteitä lähdekirjallisuudesta, dokumenteista ja muusta arkistomateriaalista (esimerkiksi valokuvista, filmi- ja videotallenteista, ääninauhoista). Tutkivalle toimittajalle kiinnostavia tietokantoja ovat muiden muassa eri arkistojen tietokannat, joita voi käyttää netin välityksellä. Muita hyödyllisiä tietokantoja ovat esimerkiksi kirjastojen ja eri viranomaisten tietokannat.

Harmillisesti Suomessa julkinen valta on myynyt useita tietokantoja yksityiselle yritykselle, muun muassa Editalle ja TietoEnatorille, jotka perivät tuntuvia käyttömaksuja julkisten tietojen tarjoamisesta.

Linkkejä rekistereihin ja tietokantoihin Suomessa

Kansanedustajien täysistuntopuheet
Tietokanta sisältää kaikki eduskunnan täysistunnossa, myös kyselytunneilla, pidetyt puheenvuorot. http://www.eduskunta.fi/thwfakta/vpasia/ts3010.html

Valtioneuvoston hankerekisteri
Rekisteriin on talletettu tietoja vuoden 1998 alusta eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, lainsäädäntöhankkeista, kehittämis- ja uudistushankkeista, selonteoista sekä valtion liikelaitosten hallituksista ja virastojen johtoelimistä.
http://www.hare.vn.fi/

KKO:n ja KHO:n ennakkoratkaisut
Haettava arkisto korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksistä. Päätöksiä on arkistoitu vuodesta 1926 alkaen. http://finlex.edita.fi/oiktap/index.html

Pääkaupunkiseudun kirjastojen aineistohaku
http://www.lib.hel.fi/plussa/

Helsingin yliopiston kirjaston tietopalvelut
http://www.lib.helsinki.fi/linnea/

Aineistoa eduskunnan kirjastossa http://www.eduskunta.fi/kirjasto/tietok.htm

Väestörekisterikeskuksen tarjoama maksullinen osoitepalvelu http://www.intermin.fi/osoitepalvelu/ Puhelinnumeroita ja osoitteita (osin maksullinen) http://www.numeronetti.fi/

Elokuvatietopankki
Elokuvatietojen erinomaisen laaja hakupalvelu. Runsaasti tietoja myös suomalaisista elokuvista, ohjaajista, näyttelijöistä jne. http://uk.imdb.com/search

Sankarivainajat
Sota-arkiston ylläpitämä tietokanta sodissa 1939-1944 haavoittuneista ja kuolleista suomalaisista.
http://tietokannat.mil.fi/

Sisäpiiriläisten osakkeet
Palvelusta voi suorittaa kyselyitä meklareiden osakeomistuksista. Mukana on arvopaperivälittäjien yhdistyksessä nähtävillä pidettävät sekä Hex-konsernin sisäpiirirekisterit.
http://www.hex.fi/APK/NetSire

Arkistot
Marko Natrin luoma kattava kokoelma suomalaisista ja ulkomaalaisista arkistolinkeistä.
www.helsinki.fi/~natri/arkisto

Tietokannat ja hakemistot
Aki Hietasen laatima kokoelma eri alojen tietokannoista ja hakemistoista Suomesta ja ulkomailta.
http://www.saunalahti.fi/~haki/eritieto.html

Linkkejä rekistereihin ja tietokantoihin ulkomailla

Search Systems
Search Systems on lähes 2400 yhdysvaltalaisen julkisen tietokannan hakupalvelu. Hyvä esimerkki siitä, millaisia henkilötietoja voi saada Yhdysvalloissa.
http://www.pac-info.com/

Vangit ja kuolemaantuomitut
Etsi nimellä vankeja osavaltioiden vankiloista, tutki heidän rikosrekisteriään ja henkilötietojaan. Esimerkki Suomen ja Yhdysvaltojen julkisuuslainsäädännön eroista.
Illinoisin vangit.
http://www.idoc.state.il.us/
Yli 112,000 Arizonan vankia vuodesta 1985 nykypäivään. http://www.adc.state.az.us:81/ISearch.htm
Oklahoman kuolemaantuomitut.
http://www.doc.state.ok.us/

Vaalirahoitus
Yhdysvaltain vaalirahoitusviranomaisen kotisivut, jonka kautta voi etsiä vaalirahoitukseen liittyviä tietoja muun muassa lahjoittajan, ehdokkaan ja kampanjan nimellä. Sisältää tietoja muun muassa Nokian poliittisen toiminnan komiteasta.
http:// www.fec.gov

Laaja aiheittain järjestetty kokoelma yhdysvaltalaisista tietolähteistä. http://www.hsv.tis.net/~pvteye/source.html

Arkisto Noam Chomskyn kirjoista ja kirjoituksista. http://www.zmag.org/chomsky/intro.cfm