Vuosikertomus

talous.jpg

Talous

Suomen Akatemian rahoitus kasvoi

 Jyväskylän yliopisto oli maan tuottavin VATT:n tutkimuksen mukaan. Yliopistolla oli käytettävissään opetusministeriön tulossopimuksen mukaista toimintamenorahoitusta yhteensä 122,1 miljoonaa euroa. Tämä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Edelliseltä vuodelta siirtyneen määrärahan osuus oli 18 miljoonaa euroa.

Täydentävä rahoitus jäi hieman alle 50 miljoonaan euroon. Suomen Akatemian rahoitus kasvoi erinomaisesti, 15 prosentilla, ja oli yliopiston suurin yksittäinen rahoituslähde. Tekesin rahoitus vastaavasti hieman hiipui. EU- rahoituksessa tapahtui selvä lasku, mitä selittää ohjelmakauden vaihtuminen.

Yliopiston menoista 68 % katettiin varsinaisella toimintamenorahoituksella ja 32 % täydentävällä rahoituksella. Toimintamenomäärärahan osuus on viime vuosina kasvanut.

Henkilöstömenot muodostavat valtaosan yliopiston menoista. Henkilöstökulut kasvoivat hieman yli 5 %. Palkkamenojen kasvun selittää uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto.

Kokonaisuudessaan yliopiston menot olivat 165,8 miljoonaa euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna
3 %. Menojen kasvu oli hieman rahoituksen kasvua suurempi.

Yliopiston käyttöomaisuuden arvo kääntyi laskuun. Koneiden ja laitteiden tasearvo aleni vuonna 2007 9 %. Yliopisto ei ole pystynyt investoimaan tarpeeksi koneisiin ja laitteisiin.

 

 

Menot

 

Rahoitus

 

Toimitus

Sakari Liimatainen
Liisa Harjula

English translation
Anthony Melville

Graafinen suunnittelu
ja verkkototeutus
Susanne Rossi

 

 

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2006
Annual Report 2006

Vuosikertomus 2005

Annual Report 2005

Vuosikertomus 2004

Annual Report 2004

Vuosikertomus 2003

Annual Report 2003

Vuosikertomus 2002

Annual Report 2002