Vuosikertomus

tohtorik.jpg

Tohtorikoulutus

Tohtoritavoite ylitettiin

Yliopistossa väitelleiden tohtoreiden määrä, 130, oli historiallisesti paras ja ylitti 129:n tavoitteen. Valtakunnallisesti yliopisto on tohtorikouluttajana jaetulla neljännellä sijalla ja ensimmäisenä yliopistoista, joissa ei ole lääketieteellistä eikä teknistä koulutusalaa.

Hyvä tulos on seurausta yliopiston strategian mukaisesta tohtorikoulutuksen tukemisesta, johon on sisältynyt muun muassa rehtorin rahoittamia tutkijankoulupaikkoja sekä apurahoja. Kaikilla koulutusaloilla tulos joko ylitti tavoitteen tai oli hyvin lähellä sitä.

Yliopisto kantaa valtakunnallista vastuuta tohtoreiden kouluttamisesta erityisesti humanistisissa tieteissä ja psykologiassa, jossa se on toiseksi suurin tohtorikouluttaja. Luonnontieteiden, kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden koulutusaloilla se on kolmanneksi suurin kouluttaja ja liikuntatieteissä ainoa kouluttaja.

Yliopisto on tehostanut tohtorikoulutustaan uudistamalla koulutettavien valintakriteerit ja ottanut käyttöön tohtorikoulutettavien uuden ilmoittautumismenettelyn. Tohtoriopiskelijoiden määrä on vakiintunut 1 776 henkilöön.

Väittelijöiden keski-ikä on laskenut, mutta tavoitteeksi asetettua 32 vuoden keski-ikää ei ole vielä saavutettu. Väittelijöiden keski-ikä oli 36,9 vuotta. Ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden osuus kaikista tohtoriopiskelijoista on kasvanut 7,8 prosenttiin. Tavoitteena on rekrytoida tohtoriopiskelijoita ulkomailta niin, että heidän osuutensa olisi 15 prosenttia.

Useimmilla koulutusaloilla jatkokoulutus suuntautuu suoraan tohtorintutkintoon. Lisensiaatin tutkintoja suoritettiin enää 39 kappaletta.

Yliopisto koordinoi viittä tutkijakoulua ja oli mukana 40 valtakunnallisessa tutkijakoulussa.

Yliopisto solmi ensimmäisen yhteistohtoriohjelmaa koskevan sopimuksen Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa. Sopimus koskee matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa.

 

 

Jatkotutkinnot

Toimitus

Sakari Liimatainen
Liisa Harjula

English translation
Anthony Melville

Graafinen suunnittelu
ja verkkototeutus
Susanne Rossi

 

 

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2006
Annual Report 2006

Vuosikertomus 2005

Annual Report 2005

Vuosikertomus 2004

Annual Report 2004

Vuosikertomus 2003

Annual Report 2003

Vuosikertomus 2002

Annual Report 2002