Vuosikertomus

Laadulla kilpailtu rahoitus kasvoi

nanotutkijat

Jyväskylän yliopiston tieteellinen profiili rakentuu pitkäjänteisen, korkeatasoisen perustutkimuksen varaan. Vahvasta perustutkimuksesta kertoo yliopiston julkaisujen määrän kasvu ISI Web of Science -tietokannassa 744 julkaisuun vuonna 2009.

Yliopiston asema tiedeyhteisössä vahvistui. Suomen Akatemia on nimennyt Jyväskylään yhteensä kahdeksan tutkimuksen huippuyksikköä, mikä on kolmanneksi eniten maamme yliopistoista. Vuonna 2009 aloitti yksi uusi akatemiaprofessori aiemman kolmen lisäksi. FiDiPro-ohjelmassa Jyväskylän yliopistolla on neljä ulkomaista professoria, mikä osoittaa, että yliopisto pystyy houkuttelemaan korkeatasoisia tutkijoita ryhmiinsä.

Innovatiivisia tutkimusympäristöjä ovat Agora Center (ihmisläheinen teknologia), NanoScience Center ja hyvinvointiteknologiaan keskittynyt Viveca. Lisäksi Jyväskylän yliopistossa on meneillään EU:n komission rahoittamia tutkimuksen puiteohjelmahankkeita yhteensä 20 ja uusia on sopimusneuvotteluvaiheessa. Hankkeissa on mukana kymmeniä partnereita eri puolilta Eurooppaa.

Tutkimus- ja innovaatiopalveluissa on tiedeneuvoston ohjauksessa kehitetty tiedekuntakohtaista arviointia varten tiedebarometri.

Laadulla kilpaillun tutkimusrahoituksen kokonaismäärä kasvoi. Yhteensä kasvua oli 1,6 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen nähden Suomen Akatemian rahoitus kasvoi ja Tekes-rahoitus lisääntyi merkittävästi. EU:n tutkimusrahoituksen notkahdus johtuu kahden ison hankkeen loppumisesta ja ohjelmakauden vaihtumisesta.

Suomen Akatemian arvioimat tutkimuksen huippuyksiköt Jyväskylän yliopistossa
• Englannin kielen vaihtelut, kontaktit ja muutokset (2006–2011)
• Evoluutiotutkimus (2006–2011)
• Ydin- ja kiihdytinfysiikka (2006–2011)
• Virologia, HY+JY (2006–2011)
• Poliittinen ajattelu ja käsitemuutokset, JY+ HY (2006–2011)
• Oppiminen ja motivaatio (2006–2011)
• Monitieteinen musiikkitutkimus JY+HY 2008–2013
• Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimus, HY, JY:ssa HTK ja YTK
(2008–2013)
• Analyysi ja dynamiikka, HY + JY (2008–2013); siirtynyt syksyllä 2009 Oulun yliopistoon

Akatemiaprofessuurit
• Rauno Alatalo, evoluutioekologia; 1.8.2004–31.7.2009 (vv.)
• Kari Palonen, valtio-oppi; 1.1.2008–31.12.2012
• Kari Rissanen, kemia; 1.1.2008–31.12.2012
• Johanna Mappes, evoluutioekologia; 1.1.2009–31.12.2013

FiDiPro-professuurit
• Prof. Jan Blommaert, kielten laitos
• Prof. Jacek Dobaczewski, fysiikan laitos
• Prof. Jacques Periaux, tietotekniikan laitos
• Prof. Amir Averbuch, tietotekniikka

Tutkimusuutisia:

Laadukas päivähoito ja sopivat työajat tukevat vanhempien jaksamista 1/2009
Oppilaiden kouluviihtyvyys ja myönteiset koulukokemukset parantuneet 1/2009
Koulun kielenopetus reagoi hitaasti nyky-yhteiskunnan haasteisiin 2/2009
Jyväskyläläiskemistien tutkimus julkaistiin Science-lehdessä 3/2009
Nanomittakaavassa kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää 3/2009
Tietotekniikan laitokselle puolen miljoonan Tekes-projekti 3/2009
Liikuntaneuvonta edistää ikäihmisten liikkumiskykyä 4/2009
Ulkona liikkumisen pelko voi sitoa iäkkään kotiin 4/2009
Liikuntaharrastus pidentää ikää ja vähentää hoidon tarvetta iäkkäillä 4/2009
Niukat henkilöstöresurssit estävät kuntien opetustoimen kehittämisen 5/2009
Pohjoissuomalainen nieriä antaa arvokasta tietoa luonnonvalinnan mekanismeista 6/2009
Pienen paikkakunnan asukkaiden arjen voimavaroissa suuria eroja 6/2009
Heikentynyt näkö lisää ikäihmisen kaatumisriskiä 6/2009
Tutkimusryhmä onnistui kesyttämään valkoisen fosforin 6/2009
Miljoonarahoitus teknologian opetuskäytön tutkimukselle 6/2009
Keskitetty tietojärjestelmä tehostaa metsäbiomassan korjuuta ja kuljetusta 8/2009
Positiiviset koulukokemukset ja koulumenestys kulkevat käsi kädessä 8/2009
Suomalaisluokkien välillä ei suuria eroja lukemisessa tai matematiikassa 8/2009
Vaihdevuosioireiden hormonikorvaushoito parantaa lihasten kuntoa ja liikkumiskykyä 9/2009
Tuttu opettaja antaa yliopistolle kasvot 9/2009
Uusia menetelmiä liikenneonnettomuuksien analysointiin 9/2009
Hoivatyö Suomessa usein raskaampaa kuin muissa Pohjoismaissa 10/2009
Aivot hyötyvät monipuolisesta kielitaidosta 10/2009
Sitoutuminen opintoihin ennustaa parempaa jaksamista työelämässä 11/2009
Perheyhtiöt näkevät tulevaisuuden myönteisenä 12/2009
Teknologiaa ja ryhmäterapiaa yhdistämällä eroon stressistä 12/2009
Huono kuulo lisää iäkkäiden naisten kaatumisriskiä 12/2009
Mikä Jyväsjärveä kuormittaa – Tourujoki merkittävämpi kuin hulevedet 12/2009
Huono terveys ja kaatumisen pelko esteinä lihavien iäkkäiden liikkumiselle 12/2009