Hallintojohtaja

Hallintojohtaja Kirsi Moisander

Kirsi Moisander

kirsi.moisander@jyu.fi
puh. 0400 248061
Yliopistopalvelut / PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto


Toimin yliopistopalvelujen päällikkönä ja rehtorin lähimpänä apuna.

Hallintojohtajan tehtävänä on tukea yliopiston opetus-, tutkimus- ja muuta toimintaa sekä johtaa hallituksen ja rehtorin käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu myös valvoa hallintohenkilöstön toimintaa sekä tehdä aloitteita yliopiston toimintaa koskeviksi uudistuksiksi.

 

 

Hallintojohtajan assistentti
Tiina Aho
tiina.aho@jyu.fi

puh. 040 805 4400