Henkilöstöpalvelut

Henkilöstö

Henkilöstöpalvelut-yksikön henkilöstö

 

Henkilöstöhallintopalvelut

Henkilöstöhallintopalvelut -palveluvastuualue vastaa palvelussuhteen ehtoihin liittyvien sopimusten noudattamisesta, soveltamisesta ja ohjauksesta. Palveluvastuualue vastaa myös palkkahallinnosta ja valmistelee palkkaukseen liittyviä päätöksiä ja ohjeita. Palveluvastuualue valmistelee rekrytointiasioita sekä ohjeistaa ja tukee yksiköitä henkilöstön rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi palveluvastuualueen tehtäviin kuuluu sisäisten palvelukeskusten ja henkilöstöpalveluiden yhteistyön toteuttaminen ja kehittäminen sekä yliopistojen palvelukeskus Certian henkilöstöhallinnon asiakkuuden toteuttaminen palvelusopimuksen ja vastuunjakotaulukon puitteissa. Tehtäviin kuuluu myös selvittää ja hoitaa kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvät työnantajavelvoitteet sekä tukea yksiköitä niihin liittyvissä kysymyksissä.

Sirkka Aho-Laitinen

henkilöstöasiantuntija
p. 0400 248 065
sirkka.aho-laitinen(a)jyu.fi

Tehtävät:
- Henkilöstöhallintopalvelut -palveluvastuualueen palveluvastaava
- Certia-asiakkuuden yhdyshenkilö
- sisäisten palvelukeskusten ohjaus ja tuki

Sari Korkia-aho

International Staff Services

henkilöstöasiantuntija
p. 040 805 4519
sari.m.korkia-aho(a)jyu.fi

Tehtävät:
- Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tukipalvelut

Tarja Lyytinen

henkilöstösuunnittelija
p. 040 805 3681
tarja.m.lyytinen(a)jyu.fi

Tehtävät:
- YPJ-päätösten valmistelu
- YPJ:n arviointiryhmien sihteeri

Mari Nirkkonen

henkilöstölakimies
p. 040 805 4581
mari.j.nirkkonen(a)jyu.fi

Päivi Parikka

henkilöstösuunnittelija                                 
p. 040 805 3660                                                                                
paivi.parikka(a)jyu.fi

Marjo Salmenkivi

henkilöstösuunnittelija                                 
p. 040 805 4382                                                                                
marjo.salmenkivi(a)jyu.fi

Tehtävät:
- rekrytointiasioiden valmistelu
- työpaikkailmoitusten valmistelu ja tehtävien aukijulistaminen

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstönkehittäminen -palveluvastuualue tukee esimiehiä ja työntekijöitä osaamisen ja ammattitaidon kehittämisessä järjestämällä yhdessä henkilöstön kehittämistoimikunnan ja muiden toimijatahojen kanssa henkilöstökoulutusta sekä kehittämällä muita osaamisen ja kehittämisen toimintatapoja. Palveluvastuualue järjestää henkilökunnalle myös työhyvinvointiin liittyvää ennaltaehkäisevää ja sitä tukevaa toimintaa. Lisäksi henkilöstön kehittäminen koordinoi ja valvoo työaikaan, vuosilomiin ja poissaoloihin liittyviä toimintaohjeiden valmistelua ja noudattamista.

Ulla Huttunen

henkilöstöasiantuntija
p. 050 310 9981
ulla.m.huttunen(a)jyu.fi

Tehtävät:
- Henkilöstönkehittäminen -palveluvastuualueen palveluvastaava
- työterveyden kehittäminen ja koordinointi
- työhyvinvointiasiat
- varhaisen tuen toimintamalli: sairauspoissaolot ja epäilykset alkoholin tms. käytöstä
- kokonaistyöaika ja sen suunnittelu (työsuunnitelmat)
- osa- ja työkyvyttömyyseläkkeet

Piia Löppönen

henkilöstöasiantuntija
p. 0400 247 689
piia.lopponen(a)jyu.fi

Tehtävät:
- Henkilöstönkehittäminen -palveluvastuualueen palveluvastaava
- osaamisen kehittämisen koordinointi
- perehdyttämisen ja kehityskeskusteluiden kehittäminen
- työaika: muu henkilöstö ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö
- vuosilomaohjeiden tulkinta
- opinto- ja vuorotteluvapaat sekä muut poissaolot pl. sairauspoissaolot
- varhaisen tuen toimintamalli: työn tuloksellisuus ja laatu, työtehtävien laiminlyönti sekä häirintä ja epäasiallinen kohtelu
- tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
- siviilipalvelusasioiden koordinointi
- laatuvastaava

Saara Minkkinen

henkilöstösuunnittelija                                                            
p. 0400 248 064                                                                              
saara.minkkinen(a)jyu.fi
henkkoul(a)adm.jyu.fi                   

Tehtävät:
- henkilöstön ammatillinen kehittäminen
- henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä järjestelytehtävät

Sari Smahl

henkillöstösuunnittelija                          
sisäinen p. 040 805 3115                          
sari.m.smahl(a)jyu.fi                  

Tehtävät:
- työhyvinvointitarjotin
- erityistyölasit
- työhöntulotarkastukset
- ergonomia/työfysioterapeutin käyttö
- työterveyshuollon yhdyshenkilö
- kuntoutusyhdyshenkilö
- työsuojelutoimikunnan sihteeri 
- savuttomuus ja savuttomuusryhmät

Henkilöstöjärjestelmät

Henkilöstöjärjestelmät -palveluvastuualue vastaa henkilöstöjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä tarjoaa niihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi henkilöstöjärjestelmät -palveluvastuualue tukee yksiköitä henkilöstöraportoinnissa ja tuottaa henkilöstötilastointia yksiköiden sekä yliopiston johdon tarpeisiin. Palveluvastuualueen tehtäviin kuuluu myös henkilöstökustannusten laskenta ja henkilöstöbudjetointi yhteistyössä talouspalveluiden kanssa.

Pasi Anttonen

projektipäällikkö
p. 0400 248 066
pasi.anttonen(a)jyu.fi

Tehtävät:
- Henkilöstöjärjestelmät -palveluvastuualueen palveluvastaava
- SAP HR:n vastuuhenkilö
- vastaa henkilöstöjärjestelmän ja liittymärajapintojen kehittämisestä
- vastaa SAP HR:n raportoinnin kehittämisestä

Sari Kärki

henkilöstösuunnittelija
p. 040 805 4055
sari.h.karki(a)jyu.fi

Tehtävät:
- vastaa ja hoitaa henkilöstöjärjestelmän organisaatiorakenteesta ja siihen liittyvistä työsuhdetietojen ylläpidosta
- osallistuu henkilöstöjärjestelmän henkilö- ja työsuhdetietojen neuvonta- ja kehittämistehtävien hoitamiseen, päävastuuna erillis- ja palvelulaitosten palvelukeskukset
- henkilöstöjärjestelmien liittymärajapinnat
- raporttien tuottaminen
- YPJ-järjestelmän pääkäyttäjätehtävät
- Eine Pentin varahenkilö lomien ja poissaolojen aikana

Eine Pentti

henkilöstösuunnittelija
p. 0400 236 498
eine.pentti(a)jyu.fi

Tehtävät:
- vastaaa ja hoitaa henkilöstöjärjestelmän henkilö- ja työsuhdetietojen neuvonta- ja kehitystehtävistä, päävastuuna tiedekuntien palvelukeskukset
- hoitaa henkilöstöjärjestelmän portaalin esimiehen ja työntekijän työpöytään liittyvät asiat
- raporttien tuottaminen
- henkilöstötilastot
- YPJ-järjestelmän varapääkäyttäjätehtävät
- Sari Kärjen varahenkilö lomien ja poissaolojen aikana

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
T Rakennus, 4. Kerros

Henkilöstöpalveluiden yhteystiedot

Tietojärjestelmät

Pikalinkit sovelluksiin

SAP henkilöstö ja YPJ

Mepco-lomajärjestelmä

SoleTM


Kirjautuminen järjestelmiin vain yliopiston verkosta.
Muualta vaaditaan VPN-yhteys tai kirjautuminen Citrix ympäristön kautta

Käyttöoikeushakemus hallinnon tietojärjestelmiin