Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo ja arkisto - asiakirjanhallinta

KIRJAAMO JA ARKISTO

Kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta vastaanottamalla ja rekisteröimällä yliopistolle saapuvat asiakirjat. Kirjaamo ylläpitää asiahallintajärjestelmää, jonka avulla on mahdollista seurata asioiden käsittelyä.

 

Kirjaamo vastaa myös rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin sekä asiakirjapyyntöihin. Julkisuusnäkökohdat huomioiden asiakirjoihin voi perehtyä kirjaamossa. Käyntiä varten on kuitenkin hyvä sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa

 

Arkisto huolehtii yliopiston päätearkistosta ja vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kokoamisesta ja luetteloinnista.

 

tarkemmin kts. Arkiston sivut

Yhteystiedot

Yhteystiedot (jpg)

Kirjaamo ja arkisto
PL 35 (C)
40014 Jyväskylän yliopisto

puh. 040 805 3472
e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi

fax: 014 260 1021

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs)

Huone C 140

Asiakaspalvelu:
ma-pe 8.00-15.30