Yliopistopalvelut

Kyselyt ja palautteet Jyväskylän yliopistossa

Yliopiston tehtäviin kuuluu kerätä palautetta opiskelijoiltaan. Palautekyselyistä saadaan opetuksen laatua ja opiskelukokemuksia koskevaa tietoa koulutuksen strategisen ja pedagogisen kehittämisen tueksi, sekä opetuksen kehittämiseen (opettajat, laitokset ja tiedekunnat), koulutuksen strategisen kehittämisen tarpeisiin ja päätöksentekoon sekä oppimisen tutkimuksen tarpeisiin.

Koulutuspalvelujen vastuulla on tiettyjen yliopiston sisäisten ja keskitettyjen kyselyjen toteuttaminen, sekä tulosten jalkauttaminen tiedekuntiin ja opetusta antaviin yksiköihin. Nämä palautekyselyt ovat keskeinen osa yliopiston laatujärjestelmää.

Aarresaari-verkosto toteuttaa Koulutuspalvelujen koordinoimat maistereiden ja tohtoreiden ura- ja sijoittumisseurannat. Näitäkin tuloksia hyödynnetään yliopiston sisäisessä kehittämisessä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Valtakunnallisen kandipalautteen kerääminen ja analysointi toteutetaan Koulutuspalvelujen ja Digipalvelujen yhteistyönä.